बैतडी - १

जिल्ला : बैतडी जनसंख्या:

प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
दामोदर भण्डारी
बैतडी, बैतडी - १
बर्ष: ४८, पुरुष
गठबन्धन: एमाले गठबन्धन
विजयी ३३६११
नरेन्द्र बहादुर कुंवर
बैतडी, बैतडी - १
बर्ष: ५०, पुरुष
गठबन्धन: कांग्रेस गठबन्धन
३२०८०
केशव बहादुर चन्द
बैतडी, बैतडी - १
बर्ष: ७१, पुरुष
२५०९
देव बहादुर चन्द
बैतडी, बैतडी - १
बर्ष: ४९, पुरुष
१७५९
प्रकाश चन्द्र भट्ट
बैतडी, बैतडी - १
बर्ष: ३६, पुरुष
१४२३
मान सिह विष्ट
बैतडी, बैतडी - १
बर्ष: ६१, पुरुष
३५२
त्रिलोक बहादुर चन्द
बैतडी, बैतडी - १
बर्ष: ४६, पुरुष
२३७
हिम्मतबहादुर चन्द
बैतडी, बैतडी - १
बर्ष: ३८, पुरुष
१७१
आन सिंह भण्डारी
बैतडी, बैतडी - १
बर्ष: ५५, पुरुष
१३९
कृष्ण बहादुर चन्द
बैतडी, बैतडी - १
बर्ष: ६८, पुरुष
१२७
कृष्ण प्रसाद गोसाई
बैतडी, बैतडी - १
बर्ष: ५१, पुरुष
९०
दामोदर भण्डारी
बैतडी, बैतडी - १
बर्ष: ४३, पुरुष
गठबन्धन:
नेकपा एमाले
विजयी ३९५२४ मत
नर बहादुर चन्द
बैतडी, बैतडी - १
बर्ष: ५५, पुरुष
गठबन्धन:
नारायण दत्त अवस्थी
बैतडी, बैतडी - १
बर्ष: ३३, पुरुष
गठबन्धन: