अछाम - १

जिल्ला : अछाम जनसंख्या:

प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
शेर बहादुर कुँवर
अछाम, अछाम - १
बर्ष: ५६, पुरुष
गठबन्धन: कांग्रेस गठबन्धन
विजयी १९५३४
झपट बहादुर बोहरा
अछाम, अछाम - १
बर्ष: ५४, पुरुष
गठबन्धन: एमाले गठबन्धन
१५०४५
राजन कुँवर
अछाम, अछाम - १
बर्ष: ४६, पुरुष
४३९२
तेज प्रसाद शर्मा
अछाम, अछाम - १
बर्ष: ६०, पुरुष
१७१
बर्ष: ३२, पुरुष
१७१
हिकमत कुवँर
अछाम, अछाम - १
बर्ष: ४३, पुरुष
१०२
भीम वहादुर रावल
अछाम, अछाम - १
बर्ष: ६१, पुरुष
गठबन्धन:
नेकपा एमाले
विजयी २४८९३ मत
भरत कुमार स्वाँर
अछाम, अछाम - १
बर्ष: ६२, पुरुष
गठबन्धन: