कञ्चनपुर - १

जिल्ला : कञ्चनपुर जनसंख्या:

प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
तारा लामा तामाङ
कञ्चनपुर, कञ्चनपुर - १
बर्ष: ४९, पुरुष
गठबन्धन: एमाले गठबन्धन
विजयी २४८९२
बीना मगर
कञ्चनपुर, कञ्चनपुर - १
बर्ष: ३८, महिला
गठबन्धन: कांग्रेस गठबन्धन
१९३४६
नन्द कुमार राना
कञ्चनपुर, कञ्चनपुर - १
बर्ष: ४७, पुरुष
८६५९
दिल्ली वहादुर शाही
कञ्चनपुर, कञ्चनपुर - १
बर्ष: ६१, पुरुष
३५३०
देब राज जोशी
कञ्चनपुर, कञ्चनपुर - १
बर्ष: २८, पुरुष
१९०६
जगत वहादुर सायर
कञ्चनपुर, कञ्चनपुर - १
बर्ष: ३७, पुरुष
६८९
खेम सुवेदी
कञ्चनपुर, कञ्चनपुर - १
बर्ष: ६६, पुरुष
५३०
रामकिसन राना
कञ्चनपुर, कञ्चनपुर - १
बर्ष: ५३, पुरुष
२७८
नन्‍दा देवी जोशी
कञ्चनपुर, कञ्चनपुर - १
बर्ष: ५६, महिला
९३
हरिना देवी भट्ट
कञ्चनपुर, कञ्चनपुर - १
बर्ष: ५४, महिला
६७
बीना मगर
कञ्चनपुर, कञ्चनपुर - १
बर्ष: ३३, महिला
गठबन्धन:
माओवादी केन्द्र
विजयी ३८४६७ मत
दिवान सिंह बिष्‍ट
कञ्चनपुर, कञ्चनपुर - १
बर्ष: ५५, पुरुष
गठबन्धन:
लक्ष्‍मी नारायण चौधरी
कञ्चनपुर, कञ्चनपुर - १
बर्ष: ४७, पुरुष
गठबन्धन:
अमर सिह‌ विष्ट
कञ्चनपुर, कञ्चनपुर - १
बर्ष: ३८, पुरुष
गठबन्धन:
मकर बहादुर थापा
कञ्चनपुर, कञ्चनपुर - १
बर्ष: ४८, पुरुष
गठबन्धन:
रुपा देवी बिष्‍ट
कञ्चनपुर, कञ्चनपुर - १
बर्ष: ४२, महिला
गठबन्धन:
निरा देवी शाही
कञ्चनपुर, कञ्चनपुर - १
बर्ष: २५, महिला
गठबन्धन: