बारा २ - उपनिर्वाचन

जिल्ला : बारा जनसंख्या:

प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
उपेन्द्र यादव
बारा, बारा २ - उपनिर्वाचन
बर्ष: ६१, पुरुष
विजयी २८४१५
शिवचन्द्र कुशवाह
बारा, बारा २ - उपनिर्वाचन
बर्ष: , पुरुष
२३३३४
पुरुषोतम पौडेल
बारा, बारा २ - उपनिर्वाचन
बर्ष: , पुरुष
१०२१६
रमेश खरेल
बारा, बारा २ - उपनिर्वाचन
बर्ष: , पुरुष
२८२९