मोरङ - ५

जिल्ला : मोरङ जनसंख्या:

प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
योगेन्द्र मण्डल
मोरङ, मोरङ - ५
बर्ष: ५१, पुरुष
विजयी २१८२०
बर्ष: ४७, पुरुष
गठबन्धन: कांग्रेस गठबन्धन
१७४८६
राज कुमार यादव
मोरङ, मोरङ - ५
बर्ष: ५०, पुरुष
१७३९०
रेवत बहादुर थापा
मोरङ, मोरङ - ५
बर्ष: ७६, पुरुष
२४७९
परमेश्वर मुर्मु
मोरङ, मोरङ - ५
बर्ष: ४२, पुरुष
२३९५
प्रमोद कुमार मण्डल
मोरङ, मोरङ - ५
बर्ष: ३७, पुरुष
२२८२
मोहमद रेजा हुसैन
मोरङ, मोरङ - ५
बर्ष: ४७, पुरुष
१९००
फिरोज कुमार साह
मोरङ, मोरङ - ५
बर्ष: ३९, पुरुष
७९४
रमेश कुमार यादव
मोरङ, मोरङ - ५
बर्ष: ३३, पुरुष
३१४
राम प्रसाद मुखिया
मोरङ, मोरङ - ५
बर्ष: ६९, पुरुष
१९२
विधा भूषण प्रसाद
मोरङ, मोरङ - ५
बर्ष: ५८, पुरुष
९६
बर्ष: ६९, पुरुष
४६
सन्जु शर्मा वडइ
मोरङ, मोरङ - ५
बर्ष: ४४, महिला
४५
मनोज कुमार मण्डल
मोरङ, मोरङ - ५
बर्ष: ३७, पुरुष
३०
बर्ष: ४२, पुरुष
गठबन्धन:
माओवादी केन्द्र
विजयी २२९४५ मत
अमृत कुमार अर्याल
मोरङ, मोरङ - ५
बर्ष: ५८, पुरुष
गठबन्धन:
राज कुमार यादव
मोरङ, मोरङ - ५
बर्ष: ४५, पुरुष
गठबन्धन:
अनिता कुमारी ढकाल
मोरङ, मोरङ - ५
बर्ष: ३९, महिला
गठबन्धन:
स्वतन्त्र
१२२ मत