सप्तरी - ३

जिल्ला : सप्तरी जनसंख्या:

प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
दिनेश कुमार यादव
सप्तरी, सप्तरी - ३
बर्ष: ६१, पुरुष
गठबन्धन: कांग्रेस गठबन्धन
विजयी २६१६६
ताराकान्त चौधरी
सप्तरी, सप्तरी - ३
बर्ष: ५७, पुरुष
गठबन्धन: एमाले गठबन्धन
२२३००
अनिश अंसारी
सप्तरी, सप्तरी - ३
बर्ष: ६८, पुरुष
१५११४
लक्ष्मीकान्त मंडल
सप्तरी, सप्तरी - ३
बर्ष: ५४, पुरुष
गठबन्धन: कांग्रेस गठबन्धन
८७२
गंगाराम ठाकुर
सप्तरी, सप्तरी - ३
बर्ष: ६२, पुरुष
४३९
प्रमोद कुमार साह
सप्तरी, सप्तरी - ३
बर्ष: ४०, पुरुष
४३९
राम चन्द्र साह
सप्तरी, सप्तरी - ३
बर्ष: ६१, पुरुष
४१८
रामवावु रजक
सप्तरी, सप्तरी - ३
बर्ष: ३९, पुरुष
२९४
नवीन मण्डल
सप्तरी, सप्तरी - ३
बर्ष: ४०, पुरुष
२८५
मखबुल मियाँ
सप्तरी, सप्तरी - ३
बर्ष: ५३, पुरुष
१६३
सीताराम खंग
सप्तरी, सप्तरी - ३
बर्ष: ६६, पुरुष
१२४
शिवेश्‍वर रजक
सप्तरी, सप्तरी - ३
बर्ष: ६२, पुरुष
८७
सिताराम मण्डल
सप्तरी, सप्तरी - ३
बर्ष: ५५, पुरुष
६९
दिपेन्द्र कुमार साह
सप्तरी, सप्तरी - ३
बर्ष: ४२, पुरुष
५८
महेन्द्र प्रसाद साह
सप्तरी, सप्तरी - ३
बर्ष: ६०, पुरुष
३७
सुरेशकुमार यादव
सप्तरी, सप्तरी - ३
बर्ष: ४२, पुरुष
३३
श्रीकान्त राउत
सप्तरी, सप्तरी - ३
बर्ष: ३९, पुरुष
३१
दिनेश कुमार यादव
सप्तरी, सप्तरी - ३
बर्ष: ५६, पुरुष
गठबन्धन:
ताराकान्त चौधरी
सप्तरी, सप्तरी - ३
बर्ष: ५२, पुरुष
गठबन्धन:
नेकपा एमाले
१११८८ मत
ताज महम्मद मंसुरी
सप्तरी, सप्तरी - ३
बर्ष: ५१, पुरुष
गठबन्धन:
बिजय कुमार यादव
सप्तरी, सप्तरी - ३
बर्ष: २८, पुरुष
गठबन्धन: