सप्तरी - ४

जिल्ला : सप्तरी जनसंख्या:

प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
तेजु लाल चौधरी
सप्तरी, सप्तरी - ४
बर्ष: ६०, पुरुष
गठबन्धन: कांग्रेस गठबन्धन
विजयी २३४९१
वालकिसोर यादव
सप्तरी, सप्तरी - ४
बर्ष: ४८, पुरुष
गठबन्धन: एमाले गठबन्धन
१७९९७
सुकदेवप्रसाद साह
सप्तरी, सप्तरी - ४
बर्ष: ७२, पुरुष
१२९२५
बिश्‍वेन्द्र पासवान
सप्तरी, सप्तरी - ४
बर्ष: ६१, पुरुष
३१७५
मो. कासीम मिया
सप्तरी, सप्तरी - ४
बर्ष: ६०, पुरुष
१७१७
देमन मियाँ
सप्तरी, सप्तरी - ४
बर्ष: ५२, पुरुष
१५०९
मकुन चौधरी
सप्तरी, सप्तरी - ४
बर्ष: ४६, पुरुष
८४६
सुर‍ेशकुमार चौधरी थारु
सप्तरी, सप्तरी - ४
बर्ष: २८, पुरुष
५४६
शंकर लाल चौधरी
सप्तरी, सप्तरी - ४
बर्ष: ७३, पुरुष
५३३
मो. इरफान आलम
सप्तरी, सप्तरी - ४
बर्ष: ३०, पुरुष
५०२
कपिल देव यादव
सप्तरी, सप्तरी - ४
बर्ष: ५०, पुरुष
३४८
देवानन्‍द चौधरी
सप्तरी, सप्तरी - ४
बर्ष: ५५, पुरुष
१८४
माधुरी कुमारी साह
सप्तरी, सप्तरी - ४
बर्ष: ५६, महिला
१४३
संजोग चौधरी
सप्तरी, सप्तरी - ४
बर्ष: ३७, पुरुष
४६
छेदी लाल पासवान
सप्तरी, सप्तरी - ४
बर्ष: ५६, पुरुष
३१
जियाउल रहमान
सप्तरी, सप्तरी - ४
बर्ष: ५७, पुरुष
१९
तेजु लाल चौधरी
सप्तरी, सप्तरी - ४
बर्ष: ५५, पुरुष
गठबन्धन:
नेपाली कांग्रेस
विजयी २४११३ मत
मो. इस्लाम
सप्तरी, सप्तरी - ४
बर्ष: ४३, पुरुष
गठबन्धन:
नेकपा एमाले
१४३०५ मत
शिव दर्शन पासवान
सप्तरी, सप्तरी - ४
बर्ष: ३०, पुरुष
गठबन्धन:
रामजीवन प्रसाद साह
सप्तरी, सप्तरी - ४
बर्ष: ४१, पुरुष
गठबन्धन:
कर्म चन्द चौधरी थारु
सप्तरी, सप्तरी - ४
बर्ष: ५०, पुरुष
गठबन्धन:
संतोष प्रसाद सिंह
सप्तरी, सप्तरी - ४
बर्ष: ४४, पुरुष
गठबन्धन:
राजेश कुमार यादव
सप्तरी, सप्तरी - ४
बर्ष: ३५, पुरुष
गठबन्धन: