सिराहा - २

जिल्ला : सिरहा जनसंख्या:

प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
राज किशोर यादव
सिरहा, सिराहा - २
बर्ष: ४९, पुरुष
गठबन्धन: एमाले गठबन्धन
विजयी २४१७८
चित्रलेखा यादब
सिरहा, सिराहा - २
बर्ष: ५७, महिला
गठबन्धन: कांग्रेस गठबन्धन
२३०२८
बिनोद कुमार यादव
सिरहा, सिराहा - २
बर्ष: ५३, पुरुष
१६९०२
मुरलि मिझार
सिरहा, सिराहा - २
बर्ष: ६७, पुरुष
७२८
शिव शंकर यादव
सिरहा, सिराहा - २
बर्ष: २७, पुरुष
६९९
राम प्रकाश महतो
सिरहा, सिराहा - २
बर्ष: ३८, पुरुष
६३९
सुरेशकुमार कार्की
सिरहा, सिराहा - २
बर्ष: ५०, पुरुष
३१२
राम रिझन यादब
सिरहा, सिराहा - २
बर्ष: ६२, पुरुष
२८४
रास लाल सिंह
सिरहा, सिराहा - २
बर्ष: ५०, पुरुष
२०६
शिव कुमार यादव
सिरहा, सिराहा - २
बर्ष: ३९, पुरुष
१६३
राज कुमार पासमान
सिरहा, सिराहा - २
बर्ष: ५०, पुरुष
१५५
शिव राम यादव
सिरहा, सिराहा - २
बर्ष: ३६, पुरुष
८७
आनन्द कुमार यादव
सिरहा, सिराहा - २
बर्ष: ४९, पुरुष
५७
हरि नारायण नेपाल यादव
सिरहा, सिराहा - २
बर्ष: ३८, पुरुष
४८
शिला देवी राम
सिरहा, सिराहा - २
बर्ष: ४४, महिला
४६
राजेन्‍द्र पाख्रीन
सिरहा, सिराहा - २
बर्ष: ४६, पुरुष
३२
देव कुमार यादव
सिरहा, सिराहा - २
बर्ष: ५०, पुरुष
३२
संतोष कुमार यादव
सिरहा, सिराहा - २
बर्ष: २८, पुरुष
२३
परमेश्वर कामती
सिरहा, सिराहा - २
बर्ष: ४०, पुरुष
२२
शिब राम यादव
सिरहा, सिराहा - २
बर्ष: ४६, पुरुष
२१
दिलीप ठाकुर
सिरहा, सिराहा - २
बर्ष: ३४, पुरुष
१६
कारी राम यादव
सिरहा, सिराहा - २
बर्ष: ४९, पुरुष
१५
दिपक कुमार यादव
सिरहा, सिराहा - २
बर्ष: २९, पुरुष
१३
लक्ष्‍मण कुमार दास
सिरहा, सिराहा - २
बर्ष: ३०, पुरुष
सुरेस चन्द्र दास
सिरहा, सिराहा - २
बर्ष: ६१, पुरुष
गठबन्धन:
माओवादी केन्द्र
विजयी २०१४८ मत
शत्रुधन प्रसाद सिंह
सिरहा, सिराहा - २
बर्ष: ४७, पुरुष
गठबन्धन:
राम चन्द्र यादव
सिरहा, सिराहा - २
बर्ष: ४६, पुरुष
गठबन्धन:
राम बहादुर यादव
सिरहा, सिराहा - २
बर्ष: ४८, पुरुष
गठबन्धन:
महेश्वर यादव
सिरहा, सिराहा - २
बर्ष: ३९, पुरुष
गठबन्धन:
अधिक लाल यादव
सिरहा, सिराहा - २
बर्ष: ४८, पुरुष
गठबन्धन:
राम चन्द्र पाल
सिरहा, सिराहा - २
बर्ष: ५९, पुरुष
गठबन्धन:
महेश कुमार अधिकारी
सिरहा, सिराहा - २
बर्ष: ४५, पुरुष
गठबन्धन:
राम औतार पासमान
सिरहा, सिराहा - २
बर्ष: ४०, पुरुष
गठबन्धन:
पाण्डव कुमार मण्डल
सिरहा, सिराहा - २
बर्ष: ४७, पुरुष
गठबन्धन:
शुभ लाल लामा
सिरहा, सिराहा - २
बर्ष: ४१, पुरुष
गठबन्धन: