सिराहा - ४

जिल्ला : सिरहा जनसंख्या:

प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
बिरेन्द्र प्रसाद महतो
सिरहा, सिराहा - ४
बर्ष: ५३, पुरुष
गठबन्धन: एमाले गठबन्धन
विजयी २४१०२
वीरेन्द्र प्रसाद साह
सिरहा, सिराहा - ४
बर्ष: ५३, पुरुष
१६२९४
धर्मनाथ प्रसाद साह
सिरहा, सिराहा - ४
बर्ष: ६२, पुरुष
गठबन्धन: कांग्रेस गठबन्धन
१४६५३
विमल कुमार तिवारी
सिरहा, सिराहा - ४
बर्ष: ४५, पुरुष
१६८३
नगीना कुमार झा
सिरहा, सिराहा - ४
बर्ष: ३६, महिला
१०७३
बिजय कुमार पजियार
सिरहा, सिराहा - ४
बर्ष: ४४, पुरुष
७२५
जागेश्‍वर यादव
सिरहा, सिराहा - ४
बर्ष: ५७, पुरुष
४५४
कासिन्द्र यादव
सिरहा, सिराहा - ४
बर्ष: ४२, पुरुष
३२८
फुलगेन नायक
सिरहा, सिराहा - ४
बर्ष: ४९, पुरुष
३१४
सन्तकुमार शर्मा
सिरहा, सिराहा - ४
बर्ष: ३६, पुरुष
२५०
सुरेन्‍द्रकुमार ठाकुर
सिरहा, सिराहा - ४
बर्ष: २७, पुरुष
१८०
रामेश्वर साह
सिरहा, सिराहा - ४
बर्ष: ६२, पुरुष
१५१
दिपक कुमार श्रेष्ठ
सिरहा, सिराहा - ४
बर्ष: ३९, पुरुष
११८
तारा देवी भण्डारी
सिरहा, सिराहा - ४
बर्ष: ४१, महिला
११३
राजेश कुमार यादब
सिरहा, सिराहा - ४
बर्ष: ३३, पुरुष
५६
दिपेन्‍द्र राउत
सिरहा, सिराहा - ४
बर्ष: ३४, पुरुष
४८
अन्जनी राई
सिरहा, सिराहा - ४
बर्ष: ४८, पुरुष
४७
प्रमोद चौधरी
सिरहा, सिराहा - ४
बर्ष: ५०, पुरुष
विजय यादव
सिरहा, सिराहा - ४
बर्ष: ४४, पुरुष
अजय शंकर नायक
सिरहा, सिराहा - ४
बर्ष: ४०, पुरुष
गठबन्धन:
मोख्तार अहमद
सिरहा, सिराहा - ४
बर्ष: ४५, पुरुष
गठबन्धन:
चन्‍देश्‍वर पासवान
सिरहा, सिराहा - ४
बर्ष: ४७, पुरुष
गठबन्धन:
फुलदेव ठाकुर हजाम
सिरहा, सिराहा - ४
बर्ष: ३८, पुरुष
गठबन्धन:
राम प्रकाश चमार
सिरहा, सिराहा - ४
बर्ष: ४६, पुरुष
गठबन्धन:
लक्ष्मण यादव
सिरहा, सिराहा - ४
बर्ष: ४४, पुरुष
गठबन्धन:
राम नारायण साह सुडी
सिरहा, सिराहा - ४
बर्ष: ५७, पुरुष
गठबन्धन:
प्रताप विश्‍वकर्मा
सिरहा, सिराहा - ४
बर्ष: २९, पुरुष
गठबन्धन:
मो. ताहिर राइन
सिरहा, सिराहा - ४
बर्ष: ३३, पुरुष
गठबन्धन:
मो. अलिहुसेन राइन
सिरहा, सिराहा - ४
बर्ष: ३९, पुरुष
गठबन्धन: