धनुषा - २

जिल्ला : धनुषा जनसंख्या:

प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
राम कृष्ण यादव
धनुषा, धनुषा - २
बर्ष: ६०, पुरुष
गठबन्धन: कांग्रेस गठबन्धन
विजयी २०११२
उमाशंकर अरगरिया
धनुषा, धनुषा - २
बर्ष: ४५, पुरुष
१९९५५
राम चन्द्र झा
धनुषा, धनुषा - २
बर्ष: ६८, पुरुष
१३६०५
आनन्द यादव
धनुषा, धनुषा - २
बर्ष: ७३, पुरुष
१२९०१
जय नारायण साह
धनुषा, धनुषा - २
बर्ष: ५६, पुरुष
९९९२
राज कुमार अधिकारी
धनुषा, धनुषा - २
बर्ष: ५४, पुरुष
३६६
रुप नारायण मंडल, केवट
धनुषा, धनुषा - २
बर्ष: ६५, पुरुष
२५६
चनसेखर कुमार यादव
धनुषा, धनुषा - २
बर्ष: २६, पुरुष
२४६
न्यास यादव
धनुषा, धनुषा - २
बर्ष: ३३, पुरुष
५७
प्रदिप कुमार यादब
धनुषा, धनुषा - २
बर्ष: ४९, पुरुष
४२
बर्ष: २५, पुरुष
३१
राम एकवाल यादव
धनुषा, धनुषा - २
बर्ष: ५७, पुरुष
२६
घुरन यादव
धनुषा, धनुषा - २
बर्ष: ४९, पुरुष
२४
शैलेन्द्र कुमार सिंह
धनुषा, धनुषा - २
बर्ष: ५४, पुरुष
२३
शिवा नन्द पाण्डे
धनुषा, धनुषा - २
बर्ष: ६४, पुरुष
१८
राजेश कुमार अमात
धनुषा, धनुषा - २
बर्ष: ३७, पुरुष
११
उमाशंकर अरगरिया
धनुषा, धनुषा - २
बर्ष: ४०, पुरुष
गठबन्धन:
संघीय समाजवादी फोरम
विजयी ३२०४४ मत
राम चन्द्र झा
धनुषा, धनुषा - २
बर्ष: ६३, पुरुष
गठबन्धन:
राम कृष्ण यादव
धनुषा, धनुषा - २
बर्ष: ५५, पुरुष
गठबन्धन:
किरण कुमार मण्डल
धनुषा, धनुषा - २
बर्ष: ३९, पुरुष
गठबन्धन:
जित नारायण झा
धनुषा, धनुषा - २
बर्ष: ४६, पुरुष
गठबन्धन:
स्वतन्त्र
२१६ मत
फुलेश्वर यादव
धनुषा, धनुषा - २
बर्ष: ७२, पुरुष
गठबन्धन:
स्वतन्त्र
२०९ मत
मेथला राउत ग्वार
धनुषा, धनुषा - २
बर्ष: ५३, पुरुष
गठबन्धन:
दिपेन्द्र मोरबैता
धनुषा, धनुषा - २
बर्ष: ३९, पुरुष
गठबन्धन:
राम हृदय साह
धनुषा, धनुषा - २
बर्ष: ५५, पुरुष
गठबन्धन:
रीता देवी ठाकुर
धनुषा, धनुषा - २
बर्ष: ४०, महिला
गठबन्धन: