धनुषा - ३

जिल्ला : धनुषा जनसंख्या:

प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
बर्ष: ४६, महिला
गठबन्धन: एमाले गठबन्धन
विजयी ३३३५५
अनिल कुमार झा
धनुषा, धनुषा - ३
बर्ष: ५५, पुरुष
गठबन्धन: कांग्रेस गठबन्धन
२३६८६
शम्भु नाथ साह
धनुषा, धनुषा - ३
बर्ष: ४४, पुरुष
७३७४
राम पदारथ मंडल
धनुषा, धनुषा - ३
बर्ष: ५३, पुरुष
६५६
उमेश साह
धनुषा, धनुषा - ३
बर्ष: ५६, पुरुष
५७१
रंजित पंजियार
धनुषा, धनुषा - ३
बर्ष: ३६, पुरुष
४३३
हुसैन कवारी
धनुषा, धनुषा - ३
बर्ष: ५१, पुरुष
२६०
पुनम चोधरी
धनुषा, धनुषा - ३
बर्ष: ५६, महिला
२०१
सत्य नारायण शाह
धनुषा, धनुषा - ३
बर्ष: ६८, पुरुष
१८७
लक्ष्मी मण्डल खत्वे
धनुषा, धनुषा - ३
बर्ष: ६४, पुरुष
१०२
अमरेन्द्र कण्‍ठ
धनुषा, धनुषा - ३
बर्ष: ४०, पुरुष
७८
अजय कुमार यादव
धनुषा, धनुषा - ३
बर्ष: ३५, पुरुष
७०
चन्द्र शेषर साह
धनुषा, धनुषा - ३
बर्ष: ४६, पुरुष
६५
कृष्णा यादव
धनुषा, धनुषा - ३
बर्ष: २६, पुरुष
६३
जीवन साह तेली
धनुषा, धनुषा - ३
बर्ष: ४६, पुरुष
५१
उमेश चौधरी
धनुषा, धनुषा - ३
बर्ष: ५०, पुरुष
५०
सुनिलकुमार कर्ण
धनुषा, धनुषा - ३
बर्ष: ४६, पुरुष
३८
मिलन कुमारी शाह
धनुषा, धनुषा - ३
बर्ष: ५४, महिला
३५
राज कुमार साह
धनुषा, धनुषा - ३
बर्ष: ३५, पुरुष
२५
अनिल कुमार यादव
धनुषा, धनुषा - ३
बर्ष: ४१, पुरुष
२१
अरबिन्द कुमार पासवान
धनुषा, धनुषा - ३
बर्ष: ४७, पुरुष
१८
त्रिदेव कुमार मिश्र
धनुषा, धनुषा - ३
बर्ष: २८, पुरुष
१६
श्याम किशोर साह
धनुषा, धनुषा - ३
बर्ष: ५३, पुरुष
१६
शिलाकान्त झा
धनुषा, धनुषा - ३
बर्ष: ४७, पुरुष
१४
मो. जासिम नदाफ
धनुषा, धनुषा - ३
बर्ष: ३४, पुरुष
१३
पुजा साह
धनुषा, धनुषा - ३
बर्ष: २५, महिला
१०
मात्रिका प्रसाद दास
धनुषा, धनुषा - ३
बर्ष: २५, पुरुष
१०
बैदेही रमण ठाकुर
धनुषा, धनुषा - ३
बर्ष: ५५, पुरुष
ज्योति कुमारी साह
धनुषा, धनुषा - ३
बर्ष: २५, महिला
राम हृदय साह तेली
धनुषा, धनुषा - ३
बर्ष: ४७, पुरुष
विमलेन्द्र निधि
धनुषा, धनुषा - ३
बर्ष: ६१, पुरुष
गठबन्धन:
राम सिंह यादब
धनुषा, धनुषा - ३
बर्ष: ४७, पुरुष
गठबन्धन:
उपेन्‍द्र मंडल
धनुषा, धनुषा - ३
बर्ष: ४८, पुरुष
गठबन्धन:
स्वतन्त्र
१९५ मत
हुसैन कवारी
धनुषा, धनुषा - ३
बर्ष: ४६, पुरुष
गठबन्धन:
राम पृत मण्डल धानुक
धनुषा, धनुषा - ३
बर्ष: ५१, पुरुष
गठबन्धन:
कलम कान्त झा
धनुषा, धनुषा - ३
बर्ष: ५४, पुरुष
गठबन्धन:
लक्ष्मेश्वर साह
धनुषा, धनुषा - ३
बर्ष: ४१, पुरुष
गठबन्धन:
अरुण कुमार यादव
धनुषा, धनुषा - ३
बर्ष: ४०, पुरुष
गठबन्धन:
भोगेन्द्र साह तेलि
धनुषा, धनुषा - ३
बर्ष: ३४, पुरुष
गठबन्धन:
तेज नारायण यादव
धनुषा, धनुषा - ३
बर्ष: ५०, पुरुष
गठबन्धन:
भोला दास तत्मा
धनुषा, धनुषा - ३
बर्ष: ६१, पुरुष
गठबन्धन:
सुर्य नाथ यादव
धनुषा, धनुषा - ३
बर्ष: ३७, पुरुष
गठबन्धन:
निलम साह
धनुषा, धनुषा - ३
बर्ष: ३८, महिला
गठबन्धन:
संजय प्रसाद यादव
धनुषा, धनुषा - ३
बर्ष: ३०, पुरुष
गठबन्धन:
नन्दलाल साह सुडी
धनुषा, धनुषा - ३
बर्ष: ४३, पुरुष
गठबन्धन:
विरेन्द्र कुमार मिश्र
धनुषा, धनुषा - ३
बर्ष: ४६, पुरुष
गठबन्धन:
राज कुमार दास
धनुषा, धनुषा - ३
बर्ष: ३६, पुरुष
गठबन्धन:
नागेश्‍वर साह
धनुषा, धनुषा - ३
बर्ष: ३८, पुरुष
गठबन्धन:
राम बालक मिश्र
धनुषा, धनुषा - ३
बर्ष: ४२, पुरुष
गठबन्धन:
मिनु झा
धनुषा, धनुषा - ३
बर्ष: ३५, महिला
गठबन्धन:
शत्रुघ्न महतो
धनुषा, धनुषा - ३
बर्ष: ४१, पुरुष
गठबन्धन:
संतोष कुमार चौधरी
धनुषा, धनुषा - ३
बर्ष: ३४, पुरुष
गठबन्धन:
सुरज कुमार मण्डल
धनुषा, धनुषा - ३
बर्ष: २५, पुरुष
गठबन्धन:
रमण कुमार सिंह
धनुषा, धनुषा - ३
बर्ष: ४०, पुरुष
गठबन्धन: