महोत्तरी - ४

जिल्ला : महोत्तरी जनसंख्या:

प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
महेन्‍द्र कुमार राय
महोत्तरी, महोत्तरी - ४
बर्ष: ६३, पुरुष
गठबन्धन: कांग्रेस गठबन्धन
विजयी २५४२०
सुरेन्‍द्रकुमार यादव
महोत्तरी, महोत्तरी - ४
बर्ष: ५१, पुरुष
गठबन्धन: एमाले गठबन्धन
२१२९६
मनोज कुमार साह
महोत्तरी, महोत्तरी - ४
बर्ष: ४७, पुरुष
१००३९
शिवजी यादव
महोत्तरी, महोत्तरी - ४
बर्ष: ६५, पुरुष
४९८
सुबराती मंसुर
महोत्तरी, महोत्तरी - ४
बर्ष: ५६, पुरुष
४५०
महेन्‍द्र मण्‍डल
महोत्तरी, महोत्तरी - ४
बर्ष: ४३, पुरुष
२५१
कामेन्‍द्र कुमार कमल
महोत्तरी, महोत्तरी - ४
बर्ष: ६९, पुरुष
२४०
दिलिप राम
महोत्तरी, महोत्तरी - ४
बर्ष: २६, पुरुष
२३१
विजय कुमार साह
महोत्तरी, महोत्तरी - ४
बर्ष: ३८, पुरुष
१३८
राम दुलार मंडल
महोत्तरी, महोत्तरी - ४
बर्ष: ४५, पुरुष
७७
कृष्‍णदेव कुमार यादव
महोत्तरी, महोत्तरी - ४
बर्ष: ५९, पुरुष
३८
रामजी राय
महोत्तरी, महोत्तरी - ४
बर्ष: ५२, पुरुष
३२
विजयेन्‍द्र कुमार यादव
महोत्तरी, महोत्तरी - ४
बर्ष: ४५, पुरुष
३१
सुधिरकुमार यादव
महोत्तरी, महोत्तरी - ४
बर्ष: ३९, पुरुष
सुरेन्‍द्र कुमार यादव
महोत्तरी, महोत्तरी - ४
बर्ष: ४६, पुरुष
गठबन्धन:
संघीय समाजवादी फोरम
विजयी १८३५३ मत
महेन्‍द्र कुमार राय
महोत्तरी, महोत्तरी - ४
बर्ष: ५८, पुरुष
गठबन्धन:
मो रजी हैदर
महोत्तरी, महोत्तरी - ४
बर्ष: ५८, पुरुष
गठबन्धन:
देवेन्द्र कुमार यादव
महोत्तरी, महोत्तरी - ४
बर्ष: ४८, पुरुष
गठबन्धन:
स्वतन्त्र
१६४७ मत
संजय कुमार शाह
महोत्तरी, महोत्तरी - ४
बर्ष: ४५, पुरुष
गठबन्धन:
संजय मंडल
महोत्तरी, महोत्तरी - ४
बर्ष: २९, पुरुष
गठबन्धन:
राम बली मण्डल
महोत्तरी, महोत्तरी - ४
बर्ष: ३८, पुरुष
गठबन्धन:
स्वतन्त्र
२८९ मत
बिश्‍वनाथ साह
महोत्तरी, महोत्तरी - ४
बर्ष: ४६, पुरुष
गठबन्धन:
स्वतन्त्र
१४७ मत
मो. समीउल्लाह
महोत्तरी, महोत्तरी - ४
बर्ष: ४२, पुरुष
गठबन्धन:
उमेश कुमार दास
महोत्तरी, महोत्तरी - ४
बर्ष: ३२, पुरुष
गठबन्धन:
मो. रफी हैदर
महोत्तरी, महोत्तरी - ४
बर्ष: ३४, पुरुष
गठबन्धन:
विजयेन्‍द्र कुमार यादव
महोत्तरी, महोत्तरी - ४
बर्ष: ४०, पुरुष
गठबन्धन:
दिप नारायण मण्‍डल
महोत्तरी, महोत्तरी - ४
बर्ष: ३१, पुरुष
गठबन्धन:
धर्मेन्दर कुमार यादव
महोत्तरी, महोत्तरी - ४
बर्ष: २८, पुरुष
गठबन्धन: