बारा - ४

जिल्ला : बारा जनसंख्या:

प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
बर्ष: ५४, पुरुष
गठबन्धन: कांग्रेस गठबन्धन
विजयी ३०३४१
एक‍वाल मियाँ
बारा, बारा - ४
बर्ष: ५३, पुरुष
गठबन्धन: एमाले गठबन्धन
२०३३६
बर्ष: ६६, पुरुष
५५४२
पवन चौधरी
बारा, बारा - ४
बर्ष: ३३, पुरुष
३८८४
जलिल देवान
बारा, बारा - ४
बर्ष: ५५, पुरुष
३२०५
हरि प्रसाद कुर्मी
बारा, बारा - ४
बर्ष: ६३, पुरुष
२२११
बर्ष: ४१, पुरुष
१५४९
बर्ष: ४९, पुरुष
१०४२
खेदू महतो धानुक
बारा, बारा - ४
बर्ष: ७४, पुरुष
३१५
रोहन कुमार
बारा, बारा - ४
बर्ष: ३३, पुरुष
२९५
श्रीनिवास महतो
बारा, बारा - ४
बर्ष: ४२, पुरुष
२२१
बर्ष: ४२, पुरुष
१३५
बर्ष: ४२, पुरुष
४२
बर्ष: ५६, पुरुष
३८
किशोरीलाल कुर्मी
बारा, बारा - ४
बर्ष: ५२, पुरुष
२७
रामकृष्ण तिवारी
बारा, बारा - ४
बर्ष: २९, पुरुष
२५
बर्ष: ५०, पुरुष
१९
पुर्ण प्रसाद पन्थ
बारा, बारा - ४
बर्ष: ५६, पुरुष
१७
हरि महरा
बारा, बारा - ४
बर्ष: ५१, पुरुष
१३
बर्ष: ३८, पुरुष
देवनारायण थारु
बारा, बारा - ४
बर्ष: ५६, पुरुष
गठबन्धन:
नेकपा एमाले
२०६०७ मत
बर्ष: ५६, पुरुष
गठबन्धन:
बर्ष: ३८, पुरुष
गठबन्धन:
निरोज पूडासैनी
बारा, बारा - ४
बर्ष: २९, पुरुष
गठबन्धन:
मोजाहिर अं‌सारी
बारा, बारा - ४
बर्ष: ६९, पुरुष
गठबन्धन:
जफरुल मियाँ
बारा, बारा - ४
बर्ष: ४७, पुरुष
गठबन्धन:
राधाकृष्‍ण चौधरी
बारा, बारा - ४
बर्ष: ४६, पुरुष
गठबन्धन: