पर्सा - ४

जिल्ला : पर्सा जनसंख्या:

प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
रमेश रिजाल
पर्सा, पर्सा - ४
बर्ष: ६५, पुरुष
गठबन्धन: कांग्रेस गठबन्धन
विजयी ३१२२४
जालिम मियाँ मंसुरी
पर्सा, पर्सा - ४
बर्ष: ७५, पुरुष
गठबन्धन: एमाले गठबन्धन
२५६७१
अवधेश प्रसाद गौरो
पर्सा, पर्सा - ४
बर्ष: ६५, पुरुष
१२८३
अजय कुमार यादव
पर्सा, पर्सा - ४
बर्ष: ४१, पुरुष
९४१
रामासिस महतो कोइरी
पर्सा, पर्सा - ४
बर्ष: ६६, पुरुष
६८२
महेन्द्र कुमार चौधरी
पर्सा, पर्सा - ४
बर्ष: ४४, पुरुष
१२०
राज कुमार वनमाला
पर्सा, पर्सा - ४
बर्ष: ४८, पुरुष
८८
हेतुला मिया मंसुरी
पर्सा, पर्सा - ४
बर्ष: ७८, पुरुष
५७
हरिओम साह कानु
पर्सा, पर्सा - ४
बर्ष: ३६, पुरुष
३५
जज अहमद
पर्सा, पर्सा - ४
बर्ष: ४१, पुरुष
१५
रमेश रिजाल
पर्सा, पर्सा - ४
बर्ष: ६०, पुरुष
गठबन्धन:
उर्मिला अर्याल
पर्सा, पर्सा - ४
बर्ष: ६१, महिला
गठबन्धन:
बर्ष: ३१, पुरुष
गठबन्धन:
मुमताज अहमद गद्दी
पर्सा, पर्सा - ४
बर्ष: ४३, पुरुष
गठबन्धन:
मोहपतीया दुसाधीन
पर्सा, पर्सा - ४
बर्ष: ६५, महिला
गठबन्धन:
सुनिल कुमार वाग्‍ले
पर्सा, पर्सा - ४
बर्ष: ४९, पुरुष
गठबन्धन:
बनारसी राउत अहिर
पर्सा, पर्सा - ४
बर्ष: ४३, पुरुष
गठबन्धन: