भक्तपुर - १

जिल्ला : भक्तपुर जनसंख्या:

प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
प्रेम सुवाल
भक्तपुर, भक्तपुर - १
बर्ष: ६२, पुरुष
विजयी ४२७६१
नवराज गेलाल
भक्तपुर, भक्तपुर - १
बर्ष: ५७, पुरुष
गठबन्धन: एमाले गठबन्धन
११९६८
भरत बहादुर खड्का
भक्तपुर, भक्तपुर - १
बर्ष: ६०, पुरुष
९३०३
सुनिल गोठे
भक्तपुर, भक्तपुर - १
बर्ष: ४०, पुरुष
गठबन्धन: कांग्रेस गठबन्धन
५२८३
माधव खत्री
भक्तपुर, भक्तपुर - १
बर्ष: ४६, पुरुष
७१७
वल राम प्रजापति
भक्तपुर, भक्तपुर - १
बर्ष: ३६, पुरुष
३३६
दिपक लामीछाने
भक्तपुर, भक्तपुर - १
बर्ष: ५३, पुरुष
२७७
डम्वर बहादुर थिङ्ग
भक्तपुर, भक्तपुर - १
बर्ष: ३८, पुरुष
२५०
हिरालाल खड्का
भक्तपुर, भक्तपुर - १
बर्ष: ५५, पुरुष
२४६
अर्जुन प्रसाद नेपाल
भक्तपुर, भक्तपुर - १
बर्ष: ५९, पुरुष
२४०
गोकर्ण प्रसाद गेलाल
भक्तपुर, भक्तपुर - १
बर्ष: ३९, पुरुष
१४०
अर्जुन कोजू
भक्तपुर, भक्तपुर - १
बर्ष: ३१, पुरुष
७८
पुष्प राम गेलाल
भक्तपुर, भक्तपुर - १
बर्ष: ३९, पुरुष
७५
सुलोचना छ्वाजु
भक्तपुर, भक्तपुर - १
बर्ष: ३६, महिला
३५
बाबु राजा जोशी
भक्तपुर, भक्तपुर - १
बर्ष: ६३, पुरुष
गठबन्धन:
मिलन सुवाल
भक्तपुर, भक्तपुर - १
बर्ष: ३७, पुरुष
गठबन्धन:
दिपेश न्यौपाने
भक्तपुर, भक्तपुर - १
बर्ष: ३४, पुरुष
गठबन्धन:
राम सुन्दर हयौमिखा
भक्तपुर, भक्तपुर - १
बर्ष: २६, पुरुष
गठबन्धन:
निल कण्ठ थापा
भक्तपुर, भक्तपुर - १
बर्ष: ५१, पुरुष
गठबन्धन:
गोपाल दास बनेपाली
भक्तपुर, भक्तपुर - १
बर्ष: ६१, पुरुष
गठबन्धन:
जितेन्द्र खायमली
भक्तपुर, भक्तपुर - १
बर्ष: ३८, पुरुष
गठबन्धन: