संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च

संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च स्थापना : पार्टी प्रमुख :

जीत
समानुपातिक मत १३५०७
समानुपातिक सिट

संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका उम्मेदवारहरु

२०७९ समानुपातिक २०७४
1
जनक साह
संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च
३८
2
होमप्रसाद तुम्बाहाम्फे
संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च
९४१
3
विजय तामाङ
संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च
३५
4
भोज बहादुर विश्वकर्मा
संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च
१२२
5
मंगल ऋषिदेव
संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च
१०३
6
जस बहादुर योङहाङ
संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च
१०१०
7
ग्याल्जेन शेर्पा
संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च
१९३
8
शिला देवी राम
संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च
४६
9
दुखाराम माझी
संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च
१०५
10
जीत कुमार मुखिया
संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च
१५१
11
साङगे शेर्पा
संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च
४२
12
दावा छिरिङ शेर्पा
संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च
१२
13
सरस्वती सुब्बा
संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च
७१५
14
गोविन्द सिंह लिम्वू
संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च
६८४
15
रमेश राम लुहार
संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च
४६
16
पदममाया लिम्बु
संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च
३८६
17
नैन कुमार विश्वकर्मा
संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च
४६०
18
रेश्मा चेम्जोङ
संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च
७६१
19
राजो देवी रिषिदेव
संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च
२१४
20
डम्बर बहादुर लिम्बु
संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च
११३
21
लाहान सिं तुम्बापो
संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च
७०६
22
मो.सदिक मियाँ
संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च
८७
23
भुवन तामाङ
संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च
७१
24
कविन्द्र शेर्मा लिम्बु
संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च
१२८१
25
लामु शेर्पा
संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च
२६
26
मन्जु राना मगर
संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च
27
राज कुमार लिम्बु
संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च
१३९
28
ङिमा लमु शेर्पा
संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च
१४
29
विष्णु कुमार चोङवाङ
संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च
७२३
30
कम्पस बहादुर राई
संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च
१३
31
बाल कुमार राई
संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च
३३
32
आराम कुमार लिम्बु
संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च
६२५
33
हर्कमान सम्वाहाम्फे
संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च
७११
34
भुवान सिं लिम्बु
संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च
४३
35
खील बहादुर खङ्का
संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च
२१९
36
चन्द्रिका देवी लिम्बु
संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च
४५३
37
नुर्पु गेन्जेन सेर्पा
संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च
१०
38
बिष्‍णु कुमार लिम्‍बु
संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च
७०
39
पिकेश परियार
संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च
२१
40
गुल्टेन रिषिदेव
संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च
५१