संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च स्थापना : पार्टी प्रमुख :

जीत
समानुपातिक मत
समानुपातिक सिट

संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका उम्मेदवारहरु

२०७९ समानुपातिक २०७४
बर्ष: ४५, पुरुष
गठबन्धन:
भानुभक्त भट्टराई
झापा, इलाम २
बर्ष: ४९, पुरुष
गठबन्धन:
दुखाराम माझी
मोरङ, ताप्लेजुङ - १
बर्ष: ५१, पुरुष
गठबन्धन:
ध्रुव कुमार खड्का
सुनसरी, इलाम - १
बर्ष: ४८, पुरुष
गठबन्धन:
रामजीवन प्रसाद साह
सप्तरी, इलाम - १
बर्ष: ४१, पुरुष
गठबन्धन: