मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन

मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन स्थापना : १ चैत २०७३ पार्टी प्रमुख : बुद्धलाला मेचे थम्सन

जीत
समानुपातिक मत ४१५६६
समानुपातिक सिट

मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनका उम्मेदवारहरु

२०७९ समानुपातिक २०७४
1
विक्रम लिम्वु
मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन
१३४
2
अचम्म लामा
मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन
९२
3
प्रेम छिरी शेर्पा
मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन
६६१
4
रतन बहादुर बुढा
मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन
४६४
5
कुमार तामाङ्ग
मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन
6
राम कुमार तुम्रोक
मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन
५२१
7
मन बहादुर पुन
मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन
२६३
8
ज्ञान वहादुर कुमाल
मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन
२५१
9
पदम बहादुर वुढामगर
मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन
२१०
10
दावा लामा
मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन
४१३
11
शोभाराम बुढा
मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन
५८३
12
मोहन बहादुर राई
मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन
४०
13
बुद्ध लाल मेचे
मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन
२४४२
14
ओम राज मगर
मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन
७६८
15
भक्त बहादुर थापा मगर
मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन
३०६
16
ईन्द्र मान वाइवा
मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन
४८६
17
कर्णविर स्यांवु लामा
मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन
१८४
18
प्रेम बहादुर श्रेष्ठ
मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन
२३०
19
खडक बहादुर बुढा मगर
मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन
९६७
20
मनि बहादुर लिम्वू (पापो)
मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन
१३६३
21
युवराज लामा
मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन
२९२
22
धन कुमार राई
मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन
१३४
23
घनश्याम चौधरी
मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन
४५६
24
चन्द्र बहादुर पाइजा पुन
मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन
२३३
25
सन्तोष तामाङ्ग
मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन
१५७७
26
जीवन स्‍याङतान
मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन
४२०
27
पूर्ण बहादुर गुरुङ्ग
मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन
३८४
28
शान्त वीर लामा
मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन
४३८
29
लोक बहादुर थापा
मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन
२६५
30
विकाश गलान
मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन
२१०
31
अकल बहादुर तामाङ्ग
मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन
६८४
32
कुमारी थिङ्ग
मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन
१५१
33
पदम थापा मगर
मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन
७६
34
सुमन तामाङ
मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन
८८२
35
थम्मन बहादुर बुढा मगर
मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन
२०४५
36
श्याम बहादुर लिम्वु
मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन
६५०
37
टेक बहादुर तामाङ
मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन
२७७
38
धन माया तामाङ
मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन
११०९
39
मन बहादुर दर्लामी
मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन
१६०४
40
फैन्द्र जंङ गुरुङ्ग
मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन
४६८
41
दिलिप धिमाल
मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन
४४५
42
सुरेन्द्र तामाङ
मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन
२४६
43
पूर्णबहादूर थापा
मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन
९७
44
सानबहादुर मेचे
मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन
७४४
45
शिव बहादुर गुरुङ्ग
मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन
१०७२
46
प्रेम माया तामाङ
मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन
७१३
47
देव बहादुर थापा
मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन
६२३
48
सौविर राई (थुलुङ्ग)
मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन
१०७
49
महेन्द्र चौधरी
मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन
८६
50
सोमबहादुर गरुङ
मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन
११६४
51
दिन मायाँ गुरुङ्ग
मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन
३८३
52
दिपक मगर
मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन
१३१
53
दिपक थापा
मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन
३१७
54
देवेन्द्र कुमार (रिल्ली) घले
मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन
४२२
55
विर्ज वहादुर थापा मगर
मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन
३५६
56
विकास गुरुङ्ग
मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन
४५७
57
गंगा वहादुर चोङवाङ् लिम्बु
मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन
८२
58
केशर बहादुर मगर
मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन
४४२
59
तेज कुमारी आले
मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन
२१९
60
यज्ञ वहादुर गुरुङ्ग
मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन
४३४
61
चन्द्र प्रसाद राई
मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन
३८६
62
भाष्कर राई
मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन
१४३०
63
नुर महमद हवारी धोवी
मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन
३७३
64
ज्ञान राज गुरुङ्ग
मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन
२५९
65
सुर्य तामाङ्ग बल
मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन
१७२
66
विश्वा मित्र लावती
मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन
२१७
67
खिल बहादुर गाहा
मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन
५३
68
पदम वहादुर राना
मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन
४७
69
सुरज लिम्वु
मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन
२२१८
70
सीता तामाङ
मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन
३०
71
गंगा कुमारी खपाङगी तामाङ
मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन
३६६
72
पम्फा सिंजाली
मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन
३४३
73
खेम प्रसाद श्रेष्ठ
मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन
४०
74
नारायण विसंखे
मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन
४२४
75
शेर वहादुर घर्तीमगर
मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन
२९
76
प्रेम बहादुर थापा
मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन
३५८
77
उत्तम सिंह राना
मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन
१३२
78
बिकेन्द्र राई
मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन
१५२०
79
कृष्ण काजी श्रेष्‍ठ
मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन
६२
80
हरिबहादुर पुन
मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन
२०८
81
प्रविना थापा मगर
मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन
५६६
82
सुर्यबहादुर थापा
मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन
१०७
83
निर्मल आले
मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन
५७६
84
चोक वहादुर गुरुङ्
मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन
६५४
85
केश बहादुर थापा
मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन
२२४
86
कमल बहादुर लामा (तामाङ)
मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन
३५७
87
लाल कुमारी थापा राना
मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन
३६
88
धन बहादुर लिम्बु
मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन
१३५