फोरम लोकतान्त्रिक

फोरम लोकतान्त्रिक स्थापना : पार्टी प्रमुख :

जीत
समानुपातिक मत
समानुपातिक सिट

फोरम लोकतान्त्रिकका उम्मेदवारहरु

२०७९ समानुपातिक २०७४