नेकपा समाजवादी स्थापना : पार्टी प्रमुख :

जीत
समानुपातिक मत
समानुपातिक सिट

नेकपा समाजवादीका उम्मेदवारहरु

२०७९ समानुपातिक २०७४