इतिहासिक प्रजातान्त्रिक जनता पार्टी नेपाल स्थापना : पार्टी प्रमुख :

जीत
समानुपातिक मत
समानुपातिक सिट

इतिहासिक प्रजातान्त्रिक जनता पार्टी नेपालका उम्मेदवारहरु

२०७९ समानुपातिक २०७४
1
प्रविणा कुमारी ठाकुर
इतिहासिक प्रजातान्त्रिक जनता पार्टी नेपाल
३५९