समाजवादी केन्द्र नेपाल

समाजवादी केन्द्र नेपाल स्थापना : पार्टी प्रमुख : अध्यक्ष - युवराज पौडेल

जीत
समानुपातिक मत
समानुपातिक सिट

समाजवादी केन्द्र नेपालका उम्मेदवारहरु

२०७९ समानुपातिक २०७४