महानगरपालिका

काठमाडौं महानगरपालिका

बागमती
मेयर उपमेयर
Updated 10:45pm, Mar, 8

उपमहानगरपालिका

काठमाडौं महानगरपालिका

बागमती
मेयर उपमेयर
Updated 10:45pm, Mar, 8

ताजा नतिजा

इटहरी उपमाहानगरपालिका प्रदेश १, सुनसरी

वडाअदक्ष्य
उम्मेदवार
Updated 10:45pm, Mar, 8

इटहरी उपमाहानगरपालिका प्रदेश १, सुनसरी

३४,५४८ मत
वडाअदक्ष्य
उम्मेदवार मत
Updated 10:45pm, Mar, 8

इटहरी उपमाहानगरपालिका प्रदेश १, सुनसरी

३४,५४८ मत
वडाअदक्ष्य
उम्मेदवार मत
Updated 10:45pm, Mar, 8

इटहरी उपमाहानगरपालिका प्रदेश १, सुनसरी

३४,५४८ मत
वडाअदक्ष्य
उम्मेदवार मत
Updated 10:45pm, Mar, 8

इटहरी उपमाहानगरपालिका प्रदेश १, सुनसरी

३४,५४८ मत
वडाअदक्ष्य
उम्मेदवार मत
Updated 10:45pm, Mar, 8

इटहरी उपमाहानगरपालिका प्रदेश १, सुनसरी

३४,५४८ मत
वडाअदक्ष्य
उम्मेदवार मत
Updated 10:45pm, Mar, 8
द्रष्टव्यः अनलाइनखबर डटकमको निर्वाचन विशेष साइटमा प्रस्तुत नक्सा 'निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग २०७४'को प्रतिवेदनलाई आधार मानेर तयार पारिएको हो । उल्लेखित चुनावी तथ्याङ्कहरु निर्वाचन आयोगको दस्तावेजमा आधारित छन् । सुझाव, सल्लाह र प्रतिक्रियाका लागि [email protected]