होम प्रसाद गौतम हाम्रो नेपाली पार्टी, झापा क्षेत्र नं. ४ क पुरुष , ६५ बर्ष उम्मेदवारी :प्रदेशसभा सदस्य

झापा क्षेत्र नं. ४ क का उम्मेदवारहरु

राधाकृष्‍ण खनाल
झापा, झापा क्षेत्र नं. ४ क
बर्ष: ५६, पुरुष
गठबन्धन:
विजयी १३९५१
झलक बहादुर मगर
झापा, झापा क्षेत्र नं. ४ क
बर्ष: ४७, पुरुष
गठबन्धन:
१२३७३
गोन्धा ताजपुरिया
झापा, झापा क्षेत्र नं. ४ क
बर्ष: ६३, पुरुष
गठबन्धन:
७८२
होम प्रसाद गौतम
झापा, झापा क्षेत्र नं. ४ क
बर्ष: ६५, पुरुष
गठबन्धन:
१३४६
संगीता लिम्बु नेम्वाङ्ग
झापा, झापा क्षेत्र नं. ४ क
बर्ष: ३५, महिला
गठबन्धन:
१७०
भरत राई
झापा, झापा क्षेत्र नं. ४ क
बर्ष: २९, पुरुष
गठबन्धन:
३८९
शान्ती राम न्यौपाने
झापा, झापा क्षेत्र नं. ४ क
बर्ष: ४३, पुरुष
गठबन्धन:
५७६
रमेश प्रसाद आचार्य
झापा, झापा क्षेत्र नं. ४ क
बर्ष: ४६, पुरुष
गठबन्धन:
४१६
मेहरमान वस्नेत
झापा, झापा क्षेत्र नं. ४ क
बर्ष: ५३, पुरुष
गठबन्धन:
५५
उमानाथ दमाई
झापा, झापा क्षेत्र नं. ४ क
बर्ष: ५६, पुरुष
गठबन्धन:
१५९१

चुनावी समाचार