मनोज कुमार यादव स्वतन्त्र, राैतहट क्षेत्र नं. २ ख पुरुष , ४० बर्ष उम्मेदवारी :प्रदेशसभा सदस्य

राैतहट क्षेत्र नं. २ ख का उम्मेदवारहरु

सुरेन्द्र प्रसाद जयसवाल
रौतहट, राैतहट क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ४२, पुरुष
गठबन्धन:
५२४४
कनिश पटेल
रौतहट, राैतहट क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ३१, पुरुष
गठबन्धन:
विजयी १०४४२
राम किशोर प्रसाद यादव
रौतहट, राैतहट क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ५६, पुरुष
गठबन्धन:
१००३३
शेख अब्दुस सलाम
रौतहट, राैतहट क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: २९, पुरुष
गठबन्धन:
१७५८
परमान्नद राय यादव
रौतहट, राैतहट क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ३८, पुरुष
गठबन्धन:
१५३
अम्विका प्रसाद यादव
रौतहट, राैतहट क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ५०, पुरुष
गठबन्धन:
१०९
मोमताज अंसारी
रौतहट, राैतहट क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ३४, पुरुष
गठबन्धन:
सुरेन्द्र प्रसाद यादव
रौतहट, राैतहट क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ३८, पुरुष
गठबन्धन:
३१
दिप‍ेन्द्र कुमार यादव
रौतहट, राैतहट क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ३३, पुरुष
गठबन्धन:
५८
सुरेश साह तेली
रौतहट, राैतहट क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ३५, पुरुष
गठबन्धन:
२३
रामेश्‍वर प्रसाद कुशवाहा
रौतहट, राैतहट क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ४७, पुरुष
गठबन्धन:
१८
मनोज कुमार यादव
रौतहट, राैतहट क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ४०, पुरुष
गठबन्धन:
५२६५
भागेश्‍वर राय यादव
रौतहट, राैतहट क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ४२, पुरुष
गठबन्धन:
२४
जयप्रकाश प्रसाद पटेल
रौतहट, राैतहट क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ३५, पुरुष
गठबन्धन:
२१६

चुनावी समाचार