सरोजकुमार यादव जनता समाजवादी पार्टी, बारा क्षेत्र नं. १ ख पुरुष , ५० बर्ष उम्मेदवारी :प्रदेशसभा सदस्य

बारा क्षेत्र नं. १ ख का उम्मेदवारहरु

नागेन्द्र प्रसाद कानु
बारा, बारा क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ४८, पुरुष
गठबन्धन:
१००४०
बतहु राय यादव
बारा, बारा क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ५२, पुरुष
गठबन्धन:
२३६६
सरोजकुमार यादव
बारा, बारा क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ५०, पुरुष
गठबन्धन:
विजयी १५९२७
सिताराम प्रसाद नेपाली
बारा, बारा क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ६६, पुरुष
गठबन्धन:
१५५४
उमेश प्रसाद कलवार
बारा, बारा क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ४१, पुरुष
गठबन्धन:
३४६
जोखु सा कानु
बारा, बारा क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ५६, पुरुष
गठबन्धन:
९३
विन्‍देश्‍वर यादव
बारा, बारा क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ५३, पुरुष
गठबन्धन:
७४
कमरुल्लाह अंसारी
बारा, बारा क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ४४, पुरुष
गठबन्धन:
९०८
अशोक कुमार यादव
बारा, बारा क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ४०, पुरुष
गठबन्धन:
राजकुमार प्रसाद साह
बारा, बारा क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ४१, पुरुष
गठबन्धन:
८९
अरुण कुशवाहा
बारा, बारा क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: २७, पुरुष
गठबन्धन:
संजय प्रसाद यादव
बारा, बारा क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ३४, पुरुष
गठबन्धन:
२५०८
प्रभु दास तत्मा
बारा, बारा क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ५१, पुरुष
गठबन्धन:
राकेश कुमार कुशवाहा
बारा, बारा क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: २९, पुरुष
गठबन्धन:

चुनावी समाचार