मुकेश साह माओवादी केन्द्र, बारा क्षेत्र नं. ३ क पुरुष , ३५ बर्ष उम्मेदवारी :प्रदेशसभा सदस्य

बारा क्षेत्र नं. ३ क का उम्मेदवारहरु

रबिन्द्र दास श्रेष्ठ
बारा, बारा क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ६२, पुरुष
गठबन्धन:
विजयी ८१९५
मुकेश साह
बारा, बारा क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ३५, पुरुष
गठबन्धन:
७३०९
बलिराम राउत पटेल
बारा, बारा क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ४२, पुरुष
गठबन्धन:
१००४
भरत बहादुर खडका
बारा, बारा क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ५७, पुरुष
गठबन्धन:
५७०७
मदन प्रसाद साह कलवार
बारा, बारा क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ५०, पुरुष
गठबन्धन:
८५४
सुरेन्‍द्र प्रसाद साह तेली
बारा, बारा क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ४६, पुरुष
गठबन्धन:
९५७
भुण्टा माझी
बारा, बारा क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ५६, पुरुष
गठबन्धन:
७७
शिवनाथ प्रसाद पटेल
बारा, बारा क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ४७, पुरुष
गठबन्धन:
३३९२
बलिराम हजरा दुसाद
बारा, बारा क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ५६, पुरुष
गठबन्धन:
२४०
मेघ बाहादुर गोले
बारा, बारा क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ५२, पुरुष
गठबन्धन:
९२१
दिपक कुमार बराल
बारा, बारा क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ५७, पुरुष
गठबन्धन:
४०
शिवदत प्रसाद कुर्मी
बारा, बारा क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ५६, पुरुष
गठबन्धन:
४७
ध्रुव प्रसाद यादब
बारा, बारा क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ४६, पुरुष
गठबन्धन:
४३३८
नारायण क्षेत्री
बारा, बारा क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ५३, पुरुष
गठबन्धन:
६६२

चुनावी समाचार