अनिल कुमार साह स्वतन्त्र, बारा क्षेत्र नं. ४ क पुरुष , ३६ बर्ष उम्मेदवारी :प्रदेशसभा सदस्य

बारा क्षेत्र नं. ४ क का उम्मेदवारहरु

देवनारायण थारु
बारा, बारा क्षेत्र नं. ४ क
बर्ष: ६१, पुरुष
गठबन्धन:
विजयी १३६०९
क्षेत्र बहादुर श्रेष्‍ठ
बारा, बारा क्षेत्र नं. ४ क
बर्ष: ५०, पुरुष
गठबन्धन:
९९८९
यम कुमार जर्का मगर
बारा, बारा क्षेत्र नं. ४ क
बर्ष: ६४, पुरुष
गठबन्धन:
३२२७
गणेश प्रसाद यादव
बारा, बारा क्षेत्र नं. ४ क
बर्ष: ४६, पुरुष
गठबन्धन:
नन्‍दा लाल राउत
बारा, बारा क्षेत्र नं. ४ क
बर्ष: ३४, पुरुष
गठबन्धन:
द्बारिका श्रेष्‍ठ
बारा, बारा क्षेत्र नं. ४ क
बर्ष: ३८, पुरुष
गठबन्धन:
संतोष कुश्‍वाहा
बारा, बारा क्षेत्र नं. ४ क
बर्ष: २५, पुरुष
गठबन्धन:
२८१८
मारकन्डे प्रसाद
बारा, बारा क्षेत्र नं. ४ क
बर्ष: ५२, पुरुष
गठबन्धन:
डम्बर बहादुर खत्री
बारा, बारा क्षेत्र नं. ४ क
बर्ष: ६५, पुरुष
गठबन्धन:
नारायणी रायमाझी
बारा, बारा क्षेत्र नं. ४ क
बर्ष: ५९, महिला
गठबन्धन:
अनिल कुमार साह
बारा, बारा क्षेत्र नं. ४ क
बर्ष: ३६, पुरुष
गठबन्धन:
महेन्द्र प्रसाद थारु
बारा, बारा क्षेत्र नं. ४ क
बर्ष: ५४, पुरुष
गठबन्धन:
कृष्ण प्रसाद चौलागाई
बारा, बारा क्षेत्र नं. ४ क
बर्ष: ४८, पुरुष
गठबन्धन:

चुनावी समाचार