आत्‍माराम प्रसाद साह जनता समाजवादी पार्टी, बारा क्षेत्र नं. ४ ख पुरुष , ६२ बर्ष उम्मेदवारी :प्रदेशसभा सदस्य

बारा क्षेत्र नं. ४ ख का उम्मेदवारहरु

दिपेन्द्र कुमार कलवार
बारा, बारा क्षेत्र नं. ४ ख
बर्ष: ३६, पुरुष
गठबन्धन:
१८२५
आत्‍माराम प्रसाद साह
बारा, बारा क्षेत्र नं. ४ ख
बर्ष: ६२, पुरुष
गठबन्धन:
८२८३
सुरेश प्रसाद
बारा, बारा क्षेत्र नं. ४ ख
बर्ष: ५६, पुरुष
गठबन्धन:
३६६७
जितेन्द्रप्रसाद सोनल
बारा, बारा क्षेत्र नं. ४ ख
बर्ष: ५२, पुरुष
गठबन्धन:
विजयी १३६२६
लक्ष्‍मी नारायण महतो
बारा, बारा क्षेत्र नं. ४ ख
बर्ष: ५१, पुरुष
गठबन्धन:
४१४
छोटेलाल प्रसाद साह
बारा, बारा क्षेत्र नं. ४ ख
बर्ष: ३०, पुरुष
गठबन्धन:
१०५
धनञ्जय प्रसाद यादव
बारा, बारा क्षेत्र नं. ४ ख
बर्ष: ४९, पुरुष
गठबन्धन:
१२६१
देवबावु प्रसाद कुर्मी
बारा, बारा क्षेत्र नं. ४ ख
बर्ष: ६१, पुरुष
गठबन्धन:
३८६
अजय कुमार गुप्‍ता
बारा, बारा क्षेत्र नं. ४ ख
बर्ष: २९, पुरुष
गठबन्धन:
५१
राजकुमार राम
बारा, बारा क्षेत्र नं. ४ ख
बर्ष: ३७, पुरुष
गठबन्धन:
१९
केदार प्रसाद तेली
बारा, बारा क्षेत्र नं. ४ ख
बर्ष: ५८, पुरुष
गठबन्धन:
१५७
राजु देवान
बारा, बारा क्षेत्र नं. ४ ख
बर्ष: ५५, पुरुष
गठबन्धन:
४४
उमेश कुमार कुश्‍वाहा
बारा, बारा क्षेत्र नं. ४ ख
बर्ष: ३५, पुरुष
गठबन्धन:
६५०३
प्रभु प्रसाद गुप्‍ता
बारा, बारा क्षेत्र नं. ४ ख
बर्ष: ५६, पुरुष
गठबन्धन:
४४७

चुनावी समाचार