जिवन श्रेष्‍ठ स्वतन्त्र, पर्सा क्षेत्र नं. २ क पुरुष , २९ बर्ष उम्मेदवारी :प्रदेशसभा सदस्य

पर्सा क्षेत्र नं. २ क का उम्मेदवारहरु

श्याम प्रसाद पटेल
पर्सा, पर्सा क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ४६, पुरुष
गठबन्धन:
विजयी १३७८४
हरि प्रसाद चौधरी
पर्सा, पर्सा क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ५६, पुरुष
गठबन्धन:
१७४१
रामनरेश प्रसाद यादव
पर्सा, पर्सा क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ५३, पुरुष
गठबन्धन:
१२१२७
स्याङबो लामा तामाङ्
पर्सा, पर्सा क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ५१, पुरुष
गठबन्धन:
१२८८
जिवन श्रेष्‍ठ
पर्सा, पर्सा क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: २९, पुरुष
गठबन्धन:
५४६
गोपीचन्‍द प्रसाद यादव
पर्सा, पर्सा क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ३३, पुरुष
गठबन्धन:
१३१
अब्दुल गोयुम अंसारी
पर्सा, पर्सा क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ३५, पुरुष
गठबन्धन:
३५
फरमान अंसारी
पर्सा, पर्सा क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ३८, पुरुष
गठबन्धन:
३३
मनोज प्रसाद यादव
पर्सा, पर्सा क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ४१, पुरुष
गठबन्धन:
४०१

चुनावी समाचार