अब्दुल रहिम अंसारी नेकपा एमाले, पर्सा क्षेत्र नं. ३ क पुरुष , ४५ बर्ष उम्मेदवारी :प्रदेशसभा सदस्य

पर्सा क्षेत्र नं. ३ क का उम्मेदवारहरु

अब्दुल रहिम अंसारी
पर्सा, पर्सा क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ४५, पुरुष
गठबन्धन:
५९३०
छोटेलाल प्रसाद यादव
पर्सा, पर्सा क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ४५, पुरुष
गठबन्धन:
४३४०
चन्‍द्रिका सहनी मलाह
पर्सा, पर्सा क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ४०, पुरुष
गठबन्धन:
८१४
शिव कुमार साह
पर्सा, पर्सा क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: २८, पुरुष
गठबन्धन:
३८३६
प्रमोद कुमार जयसवाल
पर्सा, पर्सा क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ४४, पुरुष
गठबन्धन:
विजयी ७३८१
निर राज गिरी
पर्सा, पर्सा क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ६२, पुरुष
गठबन्धन:
२७९७
शेखर वहादुर सिंह
पर्सा, पर्सा क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ३०, पुरुष
गठबन्धन:
५०
किसुन राउत अहिर
पर्सा, पर्सा क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ३७, पुरुष
गठबन्धन:
१९४
चन्द्र किशोर प्रसाद
पर्सा, पर्सा क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ५२, पुरुष
गठबन्धन:
४६५५
लङड मिया अंसारी
पर्सा, पर्सा क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ५३, पुरुष
गठबन्धन:
४१
अजाजुलहक अंसारी
पर्सा, पर्सा क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ५४, पुरुष
गठबन्धन:
२८

चुनावी समाचार