अन्पु अधिकारी स्वतन्त्र, सिन्धुली क्षेत्र नं. १ क पुरुष , ३८ बर्ष उम्मेदवारी :प्रदेशसभा सदस्य

सिन्धुली क्षेत्र नं. १ क का उम्मेदवारहरु

सुवास राज देवकोटा
सिन्धुली, सिन्धुली क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ५२, पुरुष
गठबन्धन:
१२५३३
मातृका प्रसाद भट्टराई
सिन्धुली, सिन्धुली क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ४७, पुरुष
गठबन्धन:
विजयी १५८५३
राम नारायण अधिकारी
सिन्धुली, सिन्धुली क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ३७, पुरुष
गठबन्धन:
२०९२
कृष्ण सुन्दर मचामसि
सिन्धुली, सिन्धुली क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ५४, पुरुष
गठबन्धन:
५७
अन्पु अधिकारी
सिन्धुली, सिन्धुली क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ३८, पुरुष
गठबन्धन:
५२६

चुनावी समाचार