पवन भुजु नेपाली कांग्रेस, भक्तपुर क्षेत्र नं. १ ख पुरुष , ३७ बर्ष उम्मेदवारी :प्रदेशसभा सदस्य

भक्तपुर क्षेत्र नं. १ ख का उम्मेदवारहरु

पवन भुजु
भक्तपुर, भक्तपुर क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ३७, पुरुष
गठबन्धन:
३१६१
नारायण सुन्दर सिन्ताकल
भक्तपुर, भक्तपुर क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ५९, पुरुष
गठबन्धन:
२४२८
रोशन नापित
भक्तपुर, भक्तपुर क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ३३, पुरुष
गठबन्धन:
१९०५
विश्र्व राम सिल्पकार
भक्तपुर, भक्तपुर क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ४५, पुरुष
गठबन्धन:
१९७
सुरेन्द्र राज गोसाई
भक्तपुर, भक्तपुर क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ४३, पुरुष
गठबन्धन:
विजयी २९७०४
कृष्ण गोपाल कक्षपती
भक्तपुर, भक्तपुर क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ३६, पुरुष
गठबन्धन:
३२१
शान्ति भक्त वाटी
भक्तपुर, भक्तपुर क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ४०, पुरुष
गठबन्धन:
२०५
राजेश भुजु
भक्तपुर, भक्तपुर क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ५१, पुरुष
गठबन्धन:
६२
इन्द्र प्रसाद राजलवट
भक्तपुर, भक्तपुर क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ३९, पुरुष
गठबन्धन:
२१३

चुनावी समाचार