बिष्णु प्रसाद ढकाल नेकपा एमाले, मकवानपुर क्षेत्र नं. २ क पुरुष , ५२ बर्ष उम्मेदवारी :प्रदेशसभा सदस्य

मकवानपुर क्षेत्र नं. २ क का उम्मेदवारहरु

बिष्णु प्रसाद ढकाल
मकवानपुर, मकवानपुर क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ५२, पुरुष
गठबन्धन:
१९५८०
कुमारी मुक्तान
मकवानपुर, मकवानपुर क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ४२, महिला
गठबन्धन:
विजयी १९९०६
राम बहादुर घले
मकवानपुर, मकवानपुर क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ५९, पुरुष
गठबन्धन:
३७०९
गंगा लक्ष्मी वैद्य
मकवानपुर, मकवानपुर क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ३८, महिला
गठबन्धन:
१६३
पदम बहादुर लामा
मकवानपुर, मकवानपुर क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ४९, पुरुष
गठबन्धन:
१३०
सगुन कुमार ढकाल
मकवानपुर, मकवानपुर क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ४६, पुरुष
गठबन्धन:
६३
प्रमोद गोपाली
मकवानपुर, मकवानपुर क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ४०, पुरुष
गठबन्धन:
३३
ध्रुव प्रसाद दाहाल
मकवानपुर, मकवानपुर क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ५३, पुरुष
गठबन्धन:
७४५

चुनावी समाचार