शोभनाथ बिश्‍वकर्मा जनमत पार्टी, कपिलवस्तु क्षेत्र नं. १ ख पुरुष , २९ बर्ष उम्मेदवारी :प्रदेशसभा सदस्य

कपिलवस्तु क्षेत्र नं. १ ख का उम्मेदवारहरु

सहस राम यादव
कपिलबस्तु, कपिलवस्तु क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ५२, पुरुष
गठबन्धन:
९०६६
मधुसुदन शरण चौधरी/कुर्मी
कपिलबस्तु, कपिलवस्तु क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ५२, पुरुष
गठबन्धन:
विजयी ११७४८
फजलुर रहमान
कपिलबस्तु, कपिलवस्तु क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ३०, पुरुष
गठबन्धन:
८८०७
अब्दुल्लाह मुसलमान
कपिलबस्तु, कपिलवस्तु क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ३९, पुरुष
गठबन्धन:
४५७
मेवालाल यादव
कपिलबस्तु, कपिलवस्तु क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ४९, पुरुष
गठबन्धन:
९०२
शोभनाथ बिश्‍वकर्मा
कपिलबस्तु, कपिलवस्तु क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: २९, पुरुष
गठबन्धन:
१९५३
सुरेन्द्र प्रसाद थारु
कपिलबस्तु, कपिलवस्तु क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ५५, पुरुष
गठबन्धन:
३८०
राकेश यादव
कपिलबस्तु, कपिलवस्तु क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ३३, पुरुष
गठबन्धन:
११७
सुरेन्द्र प्रसाद तिवारी
कपिलबस्तु, कपिलवस्तु क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ४६, पुरुष
गठबन्धन:
४६३
महेन्द्र शरण सिंह
कपिलबस्तु, कपिलवस्तु क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ५०, पुरुष
गठबन्धन:
१८८
लक्ष्मी नेपाली
कपिलबस्तु, कपिलवस्तु क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ४६, महिला
गठबन्धन:
राजेन्द्र यादव
कपिलबस्तु, कपिलवस्तु क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ५२, पुरुष
गठबन्धन:
श्याम देव नाउ (नाई)
कपिलबस्तु, कपिलवस्तु क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ४९, पुरुष
गठबन्धन:
घनश्याम चमार
कपिलबस्तु, कपिलवस्तु क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ४९, पुरुष
गठबन्धन:
मजिबुर रहमान मुसलमान
कपिलबस्तु, कपिलवस्तु क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ३३, पुरुष
गठबन्धन:
रामाकान्त यादव
कपिलबस्तु, कपिलवस्तु क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ३४, पुरुष
गठबन्धन:
कृष्ण पाल कुर्मी
कपिलबस्तु, कपिलवस्तु क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ४०, पुरुष
गठबन्धन:
८६
इन्द्र प्रसाद हरिजन
कपिलबस्तु, कपिलवस्तु क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ५१, पुरुष
गठबन्धन:
२१४९

चुनावी समाचार