केशव रावल स्वतन्त्र, रूकुम पूर्व क्षेत्र नं. १ ख पुरुष , ३३ बर्ष उम्मेदवारी :प्रदेशसभा सदस्य

रूकुम पूर्व क्षेत्र नं. १ ख का उम्मेदवारहरु

धन बहादुर के.सी.
रूकुम पूर्व, रूकुम पूर्व क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ५६, पुरुष
गठबन्धन:
विजयी ४८६२
भावना बुढाथोकी
रूकुम पूर्व, रूकुम पूर्व क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ४६, महिला
गठबन्धन:
१७८४
केशव चन्द्र समाल
रूकुम पूर्व, रूकुम पूर्व क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ४६, पुरुष
गठबन्धन:
८४०
लेखन बुढा
रूकुम पूर्व, रूकुम पूर्व क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ३८, पुरुष
गठबन्धन:
८३
केशव रावल
रूकुम पूर्व, रूकुम पूर्व क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ३३, पुरुष
गठबन्धन:
८४०
नरहरि खड्का
रूकुम पूर्व, रूकुम पूर्व क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ५८, पुरुष
गठबन्धन:
२२४४
पूर्णजंग सिंह
रूकुम पूर्व, रूकुम पूर्व क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ४३, पुरुष
गठबन्धन:
११

चुनावी समाचार