रुप लाल बुढा मगर मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन, प्यूठान क्षेत्र नं. १ ख पुरुष , ३९ बर्ष उम्मेदवारी :प्रदेशसभा सदस्य

प्यूठान क्षेत्र नं. १ ख का उम्मेदवारहरु

सरोज थापा (राेज राणा)
प्यूठान, प्यूठान क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ४०, पुरुष
गठबन्धन:
विजयी २२५१८
हरि प्रसाद रिजाल
प्यूठान, प्यूठान क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ५६, पुरुष
गठबन्धन:
२०८०७
लाल विर घर्ती मगर
प्यूठान, प्यूठान क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ६७, पुरुष
गठबन्धन:
१००४
रुप लाल बुढा मगर
प्यूठान, प्यूठान क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ३९, पुरुष
गठबन्धन:
३१३
माधव के.सी.
प्यूठान, प्यूठान क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ३३, पुरुष
गठबन्धन:
२८८

चुनावी समाचार