सुभाष कुमार पोखरेल स्वतन्त्र, बर्दिया क्षेत्र नं. १ ख पुरुष , ५२ बर्ष उम्मेदवारी :प्रदेशसभा सदस्य

बर्दिया क्षेत्र नं. १ ख का उम्मेदवारहरु

श्री भक्त बहादुर विश्‍वकर्मा
बर्दिया, बर्दिया क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ५५, पुरुष
गठबन्धन:
१२१८३
अन्जु दहित
बर्दिया, बर्दिया क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ४०, महिला
गठबन्धन:
११४९०
बखत वहादुर खड्का
बर्दिया, बर्दिया क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ६२, पुरुष
गठबन्धन:
दत्ते थारु
बर्दिया, बर्दिया क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ५४, पुरुष
गठबन्धन:
कृष्ण प्रसाद अहिर
बर्दिया, बर्दिया क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ५२, पुरुष
गठबन्धन:
सुरेश यादव
बर्दिया, बर्दिया क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ४४, पुरुष
गठबन्धन:
२९६०
राजकुमार चौधरी
बर्दिया, बर्दिया क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ३१, पुरुष
गठबन्धन:
विजयी १३२३०
सुरेश कुमार शुक्ला
बर्दिया, बर्दिया क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ४७, पुरुष
गठबन्धन:
अंजिर बहादुर शाही
बर्दिया, बर्दिया क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ५९, पुरुष
गठबन्धन:
शुसन प्रसाद पाठक
बर्दिया, बर्दिया क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ४४, पुरुष
गठबन्धन:
सुभाष कुमार पोखरेल
बर्दिया, बर्दिया क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ५२, पुरुष
गठबन्धन:
२९६०

चुनावी समाचार