प्रेम बहादुर भण्डारी हाम्रो नेपाली पार्टी, दैलेख क्षेत्र नं. २ क पुरुष , ३३ बर्ष उम्मेदवारी :प्रदेशसभा सदस्य

दैलेख क्षेत्र नं. २ क का उम्मेदवारहरु

घनश्याम भण्डारी
दैलेख, दैलेख क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ३९, पुरुष
गठबन्धन:
विजयी १०८००
तिलक प्रसाद रिजाल
दैलेख, दैलेख क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ५५, पुरुष
गठबन्धन:
९४९५
यज्ञ बहादुर थापा
दैलेख, दैलेख क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ५०, पुरुष
गठबन्धन:
४७८
मदन कुमार भण्डारी
दैलेख, दैलेख क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ३७, पुरुष
गठबन्धन:
३३७
प्रेम बहादुर भण्डारी
दैलेख, दैलेख क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ३३, पुरुष
गठबन्धन:
४७२
पुरुषोत्तम रिजाल
दैलेख, दैलेख क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ३५, पुरुष
गठबन्धन:
२७०

चुनावी समाचार