नारायण कुमार शाह नेकपा एमाले, पश्चिम रूकुम क्षेत्र नं. १ क पुरुष , ४७ बर्ष उम्मेदवारी :प्रदेशसभा सदस्य

पश्चिम रूकुम क्षेत्र नं. १ क का उम्मेदवारहरु

नारायण कुमार शाह
रूकुम पश्चिम, पश्चिम रूकुम क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ४७, पुरुष
गठबन्धन:
८०८१
महेन्द्र के.सी.
रूकुम पश्चिम, पश्चिम रूकुम क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ४९, पुरुष
गठबन्धन:
विजयी १९०३३
विनोद कुमार शाह
रूकुम पश्चिम, पश्चिम रूकुम क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ६०, पुरुष
गठबन्धन:
१०११

चुनावी समाचार