छोटे लाल चौधरी स्वतन्त्र, कैलाली क्षेत्र नं. १ क पुरुष , ४४ बर्ष उम्मेदवारी :प्रदेशसभा सदस्य

कैलाली क्षेत्र नं. १ क का उम्मेदवारहरु

दिर्घराज बिनाडी
कैलाली, कैलाली क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ३८, पुरुष
गठबन्धन:
१०३७७
भिम वहादुर बम
कैलाली, कैलाली क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ४१, पुरुष
गठबन्धन:
४०६०
भगत राम थारु (चौधरी)
कैलाली, कैलाली क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ५२, पुरुष
गठबन्धन:
२२८७
कैलाश चौधरी
कैलाली, कैलाली क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ३५, पुरुष
गठबन्धन:
विजयी १५१०१
कृष्ण बहादुर चौधरी
कैलाली, कैलाली क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ५२, पुरुष
गठबन्धन:
९१७
विष्णा कुमारी थापामगर
कैलाली, कैलाली क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ३३, महिला
गठबन्धन:
६५
चंन्द्र सि बोहरा
कैलाली, कैलाली क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ४७, पुरुष
गठबन्धन:
६६
छोटे लाल चौधरी
कैलाली, कैलाली क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ४४, पुरुष
गठबन्धन:
२४
सन्तोष कठरीया
कैलाली, कैलाली क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ३७, पुरुष
गठबन्धन:
४७५

चुनावी समाचार