ईश्‍वर गुरुङ्ग हाम्रो नेपाली पार्टी, मोरङ क्षेत्र नं. ६ क पुरुष , ३७ बर्ष उम्मेदवारी :प्रदेशसभा सदस्य

मोरङ क्षेत्र नं. ६ क का उम्मेदवारहरु

रिता न्‍यौपाने
मोरङ, मोरङ क्षेत्र नं. ६ क
बर्ष: ४४, महिला
गठबन्धन:
१७५७७
जिवन आचार्य
मोरङ, मोरङ क्षेत्र नं. ६ क
बर्ष: ३६, पुरुष
गठबन्धन:
विजयी १९४५५
हिरा भट्टराई
मोरङ, मोरङ क्षेत्र नं. ६ क
बर्ष: ४३, पुरुष
गठबन्धन:
११८९९
सोनम सहनी
मोरङ, मोरङ क्षेत्र नं. ६ क
बर्ष: २८, महिला
गठबन्धन:
८९
हरि नारायण तवदार
मोरङ, मोरङ क्षेत्र नं. ६ क
बर्ष: ४४, पुरुष
गठबन्धन:
३४१
ईश्‍वर गुरुङ्ग
मोरङ, मोरङ क्षेत्र नं. ६ क
बर्ष: ३७, पुरुष
गठबन्धन:
१०९४
राम सागर चौधरी
मोरङ, मोरङ क्षेत्र नं. ६ क
बर्ष: ६४, पुरुष
गठबन्धन:
४११
पुण्य प्रसाद कोइराला
मोरङ, मोरङ क्षेत्र नं. ६ क
बर्ष: ४६, पुरुष
गठबन्धन:
७२
रुकमणी खवास चौधरी
मोरङ, मोरङ क्षेत्र नं. ६ क
बर्ष: ३३, महिला
गठबन्धन:
६४
नविन दाहाल
मोरङ, मोरङ क्षेत्र नं. ६ क
बर्ष: ५१, पुरुष
गठबन्धन:
२७६
नवराज घिमिरे
मोरङ, मोरङ क्षेत्र नं. ६ क
बर्ष: ५८, पुरुष
गठबन्धन:
२८८
अनंग चौधरी
मोरङ, मोरङ क्षेत्र नं. ६ क
बर्ष: ५७, पुरुष
गठबन्धन:
७७९
नर बहादुर लिम्वु
मोरङ, मोरङ क्षेत्र नं. ६ क
बर्ष: ५४, पुरुष
गठबन्धन:
४६०

चुनावी समाचार