प्रेम राज चौधरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, कैलाली क्षेत्र नं. ३ ख पुरुष , ४३ बर्ष उम्मेदवारी :प्रदेशसभा सदस्य

कैलाली क्षेत्र नं. ३ ख का उम्मेदवारहरु

जयनारायण जोशी
कैलाली, कैलाली क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ६३, पुरुष
गठबन्धन:
४२३६
अमर बहादुर साउद
कैलाली, कैलाली क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ४८, पुरुष
गठबन्धन:
६६१९
प्रेम राज चौधरी
कैलाली, कैलाली क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ४३, पुरुष
गठबन्धन:
२५२८
खुशी राम डगौरा थारु
कैलाली, कैलाली क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ५४, पुरुष
गठबन्धन:
विजयी ७५३९
खगेन्द्र बहादुर शाही
कैलाली, कैलाली क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ५५, पुरुष
गठबन्धन:
६८
गोविन्द राज जोशी
कैलाली, कैलाली क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ६८, पुरुष
गठबन्धन:
९०९
लक्ष्मण बहादुर शाही
कैलाली, कैलाली क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ४२, पुरुष
गठबन्धन:
५१७७
मोहन बहादुर शाही
कैलाली, कैलाली क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: २९, पुरुष
गठबन्धन:
२७०
प्रमोद चौधरी
कैलाली, कैलाली क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ३०, पुरुष
गठबन्धन:
७८३

चुनावी समाचार