नेपालु चौधरी नेकपा एमाले, कैलाली क्षेत्र नं. ५ क पुरुष , ५२ बर्ष उम्मेदवारी :प्रदेशसभा सदस्य

कैलाली क्षेत्र नं. ५ क का उम्मेदवारहरु

नेपालु चौधरी
कैलाली, कैलाली क्षेत्र नं. ५ क
बर्ष: ५२, पुरुष
गठबन्धन:
९२६२
रमेश सिंह धामी
कैलाली, कैलाली क्षेत्र नं. ५ क
बर्ष: ३९, पुरुष
गठबन्धन:
विजयी ९३८७
पुष्‍कर दत्‍त भट्ट
कैलाली, कैलाली क्षेत्र नं. ५ क
बर्ष: ५८, पुरुष
गठबन्धन:
४७६७
श्री राम चौधरी
कैलाली, कैलाली क्षेत्र नं. ५ क
बर्ष: ३२, पुरुष
गठबन्धन:
७८६४
रमेश कुमार वस्नेत
कैलाली, कैलाली क्षेत्र नं. ५ क
बर्ष: ४२, पुरुष
गठबन्धन:
३८१९

चुनावी समाचार