दिपेन्द्र घिमिरे स्वतन्त्र, सुनसरी क्षेत्र नं. २ क पुरुष , ३८ बर्ष उम्मेदवारी :प्रदेशसभा सदस्य

सुनसरी क्षेत्र नं. २ क का उम्मेदवारहरु

रेवती रमण भण्‍डारी
सुनसरी, सुनसरी क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ५७, पुरुष
गठबन्धन:
विजयी १४५३८
द्बारिक लाल चौधरी
सुनसरी, सुनसरी क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ५६, पुरुष
गठबन्धन:
११८४५
मोहन बहादुर खत्री
सुनसरी, सुनसरी क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ५१, पुरुष
गठबन्धन:
९३२२
पलट चौधरी
सुनसरी, सुनसरी क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ४८, पुरुष
गठबन्धन:
६६२
तिर्थराज गुरागाई
सुनसरी, सुनसरी क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ३६, पुरुष
गठबन्धन:
६३७
केदार प्रसाद गुरागाई
सुनसरी, सुनसरी क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ५१, पुरुष
गठबन्धन:
२१०८
सुनिल कुमार यादव
सुनसरी, सुनसरी क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ३४, पुरुष
गठबन्धन:
१४७
याम कुमार श्रेष्‍ठ
सुनसरी, सुनसरी क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ४२, पुरुष
गठबन्धन:
१५
अनिल कुमार खड्का
सुनसरी, सुनसरी क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ३७, पुरुष
गठबन्धन:
५३५
यादव पौडेल
सुनसरी, सुनसरी क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ५१, पुरुष
गठबन्धन:
२९३
आनन्द आचार्य
सुनसरी, सुनसरी क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ३५, पुरुष
गठबन्धन:
५४
दिपेन्द्र घिमिरे
सुनसरी, सुनसरी क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ३८, पुरुष
गठबन्धन:
३२०८
सन्तोष रेग्मी
सुनसरी, सुनसरी क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ४१, पुरुष
गठबन्धन:
४७७
चन्द्र बहादुर तामाङ्ग
सुनसरी, सुनसरी क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ५९, पुरुष
गठबन्धन:
७७७
किसोर कुमार राई
सुनसरी, सुनसरी क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ६७, पुरुष
गठबन्धन:
११५६
केशव वास्कोटा
सुनसरी, सुनसरी क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ६३, पुरुष
गठबन्धन:
१२७
पलास कुमारी चौधरी
सुनसरी, सुनसरी क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ५१, महिला
गठबन्धन:
२१
पदम बहादुर तामाङ
सुनसरी, सुनसरी क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ४६, पुरुष
गठबन्धन:
८११

चुनावी समाचार