राज कुमार जयसवाल जनमत पार्टी, सुनसरी क्षेत्र नं. २ ख पुरुष , ६४ बर्ष उम्मेदवारी :प्रदेशसभा सदस्य

सुनसरी क्षेत्र नं. २ ख का उम्मेदवारहरु

राजीव कोइराला
सुनसरी, सुनसरी क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ६०, पुरुष
गठबन्धन:
१७६४३
राम प्रसाद महतो
सुनसरी, सुनसरी क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ६७, पुरुष
गठबन्धन:
विजयी १८२०९
सदानन्द साह
सुनसरी, सुनसरी क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ४७, पुरुष
गठबन्धन:
२३६०
राज कुमार जयसवाल
सुनसरी, सुनसरी क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ६४, पुरुष
गठबन्धन:
२२९०
रेखा कुमारी चौधरी
सुनसरी, सुनसरी क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ३५, महिला
गठबन्धन:
१३१८
परमानन्द मेहता
सुनसरी, सुनसरी क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ४८, पुरुष
गठबन्धन:
१८६
सन्तोष कुमार भगत
सुनसरी, सुनसरी क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ४१, पुरुष
गठबन्धन:
२८५
रमेश प्रसाद मेहता
सुनसरी, सुनसरी क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ४२, पुरुष
गठबन्धन:
२७
विनोद कुमार मेहता
सुनसरी, सुनसरी क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ४०, पुरुष
गठबन्धन:
२६
कृष्ण प्रसाद साह
सुनसरी, सुनसरी क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ४२, पुरुष
गठबन्धन:
७८६

चुनावी समाचार