पप्पु कुमार भगत जनमत पार्टी, सुनसरी क्षेत्र नं. ४ क पुरुष , २९ बर्ष उम्मेदवारी :प्रदेशसभा सदस्य

सुनसरी क्षेत्र नं. ४ क का उम्मेदवारहरु

सदान्नद मण्डल
सुनसरी, सुनसरी क्षेत्र नं. ४ क
बर्ष: ५५, पुरुष
गठबन्धन:
विजयी १५१९८
राज कुमार साहु तेली
सुनसरी, सुनसरी क्षेत्र नं. ४ क
बर्ष: ५३, पुरुष
गठबन्धन:
४०१२
परशु राम बस्नेत
सुनसरी, सुनसरी क्षेत्र नं. ४ क
बर्ष: ५८, पुरुष
गठबन्धन:
१२०३२
पप्पु कुमार भगत
सुनसरी, सुनसरी क्षेत्र नं. ४ क
बर्ष: २९, पुरुष
गठबन्धन:
१३२१
नुनुलाल उराँव
सुनसरी, सुनसरी क्षेत्र नं. ४ क
बर्ष: ५८, पुरुष
गठबन्धन:
१९०५
नरेन्द्र बहादुर बस्नेत
सुनसरी, सुनसरी क्षेत्र नं. ४ क
बर्ष: ६०, पुरुष
गठबन्धन:
२३१७
चित्रबती थरुनी
सुनसरी, सुनसरी क्षेत्र नं. ४ क
बर्ष: ५३, महिला
गठबन्धन:
२५८
राम चन्द्र सुतिहार शर्मा
सुनसरी, सुनसरी क्षेत्र नं. ४ क
बर्ष: ४५, पुरुष
गठबन्धन:
२२७
रविन राई
सुनसरी, सुनसरी क्षेत्र नं. ४ क
बर्ष: ३६, पुरुष
गठबन्धन:
२०६
राजु मण्डल
सुनसरी, सुनसरी क्षेत्र नं. ४ क
बर्ष: ४३, पुरुष
गठबन्धन:
३७
बाबुराम बराल
सुनसरी, सुनसरी क्षेत्र नं. ४ क
बर्ष: ६७, पुरुष
गठबन्धन:
११४६
विशेश्‍वर सदा
सुनसरी, सुनसरी क्षेत्र नं. ४ क
बर्ष: ५२, पुरुष
गठबन्धन:
९५
ईन्द्र बहादुर लिम्बु
सुनसरी, सुनसरी क्षेत्र नं. ४ क
बर्ष: ५२, पुरुष
गठबन्धन:
२५८

चुनावी समाचार