बेचन प्रसाद चौधरी थारु माओवादी केन्द्र, सप्तरी क्षेत्र नं. १ क पुरुष , ६१ बर्ष उम्मेदवारी :प्रदेशसभा सदस्य

सप्तरी क्षेत्र नं. १ क का उम्मेदवारहरु

राज कुमार लेखी
सप्तरी, सप्तरी क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ५६, पुरुष
गठबन्धन:
विजयी १४२९१
बेचन प्रसाद चौधरी थारु
सप्तरी, सप्तरी क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ६१, पुरुष
गठबन्धन:
७५४३
राजेश परियार
सप्तरी, सप्तरी क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ३१, पुरुष
गठबन्धन:
१०८०
शिन नन्दन महतो
सप्तरी, सप्तरी क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ३५, पुरुष
गठबन्धन:
९०९३
तुलसी प्रसाद चौधरी
सप्तरी, सप्तरी क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ४६, पुरुष
गठबन्धन:
५६०
महावती देवी मलाह
सप्तरी, सप्तरी क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ३६, महिला
गठबन्धन:
९६
राम अशिष शर्मा
सप्तरी, सप्तरी क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ४९, पुरुष
गठबन्धन:
१९५
शम्भु बहादुर खड्का
सप्तरी, सप्तरी क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ६०, पुरुष
गठबन्धन:
२६६५
हेमराज तातेड
सप्तरी, सप्तरी क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ६४, पुरुष
गठबन्धन:
११४३
लखन लाल चौधरी
सप्तरी, सप्तरी क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ६५, पुरुष
गठबन्धन:
४१२

चुनावी समाचार