बालकृष्ण चौधरी (थारु) नेकपा एमाले, सप्तरी क्षेत्र नं. ४ क पुरुष , ७१ बर्ष उम्मेदवारी :प्रदेशसभा सदस्य

सप्तरी क्षेत्र नं. ४ क का उम्मेदवारहरु

शुभाषचन्द्र साह
सप्तरी, सप्तरी क्षेत्र नं. ४ क
बर्ष: ३३, पुरुष
गठबन्धन:
२७७
बालकृष्ण चौधरी (थारु)
सप्तरी, सप्तरी क्षेत्र नं. ४ क
बर्ष: ७१, पुरुष
गठबन्धन:
५००८
गोविन्द वाहादुर न्यौपाने
सप्तरी, सप्तरी क्षेत्र नं. ४ क
बर्ष: ७१, पुरुष
गठबन्धन:
विजयी ११४२९
रोशन प्रसाद भगत
सप्तरी, सप्तरी क्षेत्र नं. ४ क
बर्ष: २६, पुरुष
गठबन्धन:
४६२
नमेनदर पासवान
सप्तरी, सप्तरी क्षेत्र नं. ४ क
बर्ष: २९, पुरुष
गठबन्धन:
५५५८
भुवनेश्‍वर चौधरी (थारु)
सप्तरी, सप्तरी क्षेत्र नं. ४ क
बर्ष: ४१, पुरुष
गठबन्धन:
३६९३
तेजनारायण साह (तेली)
सप्तरी, सप्तरी क्षेत्र नं. ४ क
बर्ष: ५०, पुरुष
गठबन्धन:
१५६
अरविन्द्र कुमार चौधरी
सप्तरी, सप्तरी क्षेत्र नं. ४ क
बर्ष: ३५, पुरुष
गठबन्धन:
८०८
महेन्द्र प्रसाद चौधरी
सप्तरी, सप्तरी क्षेत्र नं. ४ क
बर्ष: ५८, पुरुष
गठबन्धन:
७४७
राज देव राम
सप्तरी, सप्तरी क्षेत्र नं. ४ क
बर्ष: ३७, पुरुष
गठबन्धन:
२०८६
चिन्ता देवी सिंह
सप्तरी, सप्तरी क्षेत्र नं. ४ क
बर्ष: ४७, महिला
गठबन्धन:
७०
अवुल हुसेन मुसलिम
सप्तरी, सप्तरी क्षेत्र नं. ४ क
बर्ष: ४७, पुरुष
गठबन्धन:
२४७५

चुनावी समाचार