जीवछ कुमार यादव माओवादी केन्द्र, सिरहा क्षेत्र नं. २ क पुरुष , ४१ बर्ष उम्मेदवारी :प्रदेशसभा सदस्य

सिरहा क्षेत्र नं. २ क का उम्मेदवारहरु

जीवछ कुमार यादव
सिरहा, सिरहा क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ४१, पुरुष
गठबन्धन:
१०६५६
सुनिता कुमारी साह
सिरहा, सिरहा क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ४५, महिला
गठबन्धन:
२८९
विजय कुमार यादव
सिरहा, सिरहा क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ४९, पुरुष
गठबन्धन:
११५२७
संजय कुमार यादव
सिरहा, सिरहा क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ३१, पुरुष
गठबन्धन:
विजयी १२१७१
राज लाल यादव
सिरहा, सिरहा क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ७७, पुरुष
गठबन्धन:
२३७
मो जाकिर हुसेन
सिरहा, सिरहा क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ३१, पुरुष
गठबन्धन:
४९
लक्ष्‍मण कुमार यादव
सिरहा, सिरहा क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ३७, पुरुष
गठबन्धन:
१९
रामपृत यादव
सिरहा, सिरहा क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ५३, पुरुष
गठबन्धन:
६८
अनिल कुमार यादव
सिरहा, सिरहा क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ५४, पुरुष
गठबन्धन:
१९
राम उदगार यादव
सिरहा, सिरहा क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: २८, पुरुष
गठबन्धन:
२०
शत्रुधन प्रसाद यादव
सिरहा, सिरहा क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ४६, पुरुष
गठबन्धन:
४७
डोमि साहु सुडी
सिरहा, सिरहा क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ४६, पुरुष
गठबन्धन:
१३
श्याम सुन्दर कुमार साह
सिरहा, सिरहा क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: २५, पुरुष
गठबन्धन:
१५३
सिमिल कुमार यादव
सिरहा, सिरहा क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ३७, पुरुष
गठबन्धन:
२७

चुनावी समाचार